สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ณ. ร.ร.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด) จ.ตาก

อังคาร ที่ 20 ธันวาคม 2559 จำนวนอ่าน 2072 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  (ณ. ร.ร.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด) จ.ตาก
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  (ณ. ร.ร.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด) จ.ตาก
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  (ณ. ร.ร.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด) จ.ตาก
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  (ณ. ร.ร.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด) จ.ตาก
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ณ. ร.ร.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด) จ.ตาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

(ณ. ร.ร.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด) จ.ตาก

 

    เมื่อวันที่ ๑๙ ธ.ค. ๕๙ ท่านพล.ต.ท.เทพ อมรโสภิต ผบช.ตชด. , ท่านพล.ต.ต.อำนวย พวกสนิท รอง ผบช.ตชด. ท่านพล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส ผบก.ตชด.ภาค ๓ , ท่าน พ.ต.อ.รุ่งสุริยา  เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ ,ท่านพ.ต.อ.บุรินทร์  ชื่นอารมย์  ผกก.ตชด.๓๔ , ท่านพ.ต.ท.กัมปนาท ศรีภิรมย์ รอง ผกก.ตชด.๓๔ ,ท่านพ.ต.ท.รัฐกร อินทนิล ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๖ ,ท่านร.ต.อ.เอกพล รุณทอง รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๔๖ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ และแม่บ้าน ร้อย ตชด.๓๔๖ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทั้งภาครัฐ และเอกชน(สื่อมวลชน) และประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ (ร.ร.ตชด.ท่านผู้หญิงทวี มณีนุตร) บ้านขุนห้วยแม่สอด หมู่ที่ ๖ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริทุกโครงการ ของโรงเรียน โดยมี ด.ต.นิรันดร์ หัตถะกอง ครูใหญ่ฯ ถวายการรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ทั้งทรงเยี่ยมชมกิจกรรมการดำเนินงานของโรงเรียนทุกโครงการฯ และหน่วยงานสนองงานโครงการตามพระราชดำริ จนถึงเวลา ๑๑.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่อำเภออุ้มผาง และอำเภอพบพระ จังหวัดตากตามข่าว(ภาพ/ข่าวจาก.PRจ.ตาก)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูในมือถือของท่านได้ที่..... www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (ณ. ร.ร.ตชด.บ้านขุนห้วยแม่สอด) จ.ตากข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯ