ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!

พุธ ที่ 29 มีนาคม 2560 จำนวนอ่าน 1509 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!
 
ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!
 
ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!
 
ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!
 
ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!
 
ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!
 
ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!
 
ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!
 

ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!

ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอด+รายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก!

      ที่ด่านตมแม่สอด! ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มาเป็นประธานในพิธีเปิด (ฝึกปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไทยกับพม่า ) พื่อต่อต้านการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนคนเข้าเมืองและการค้ามนุษย์แก่เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศให้เป็นไปในทิศทางทางเดียวกันและตามมาตรฐานสากล จากนั้นท่านผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ตรวจติดตามความพร้อมของด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากในการรองรับการเดินทางกลับของแรงงานเมียนมาช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตามมติ ครม.โดยมีท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ ผกก.ตม.แม่สอด คอยรายงานสถานะการณ์ตลอดในการประชุมร่วมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2560 ซึ่ง! รัฐบาลไทยได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการตรวจลงตราแก่แรงงานเพื่อนบ้านที่จะเดินทางกลับในช่วงวันที่ 5 –30 เมษายน 2560 ซึ่งแรงงานต้องไปขอหนังสือรับรองที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพื่อใช้คู่กับบัตรประจำตัวสีชมพูทั้งนี้ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคาดว่าจะมีแรงงานเมียนมาเดินทางกลับช่วงเทศกาลสงกรานต์ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากประมาณ 1 แสนคน

ตามข่าวดังกล่าว(ภาพ/จาก..PR.จ.ตาก/มดคันไฟ เมืองพระเจ้าตาก/รายงาน)  นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูบนมือถือของท่านได้ที่..www.maemoeipos.com ตลอด 24 ชม.ครับเจ้านาย

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านพ.ต.อ.สมชาย เดชแพ! ผกก.ตม.แม่สอดรายงานการประชุมร่วมไทยพม่าให้ท่านพล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบ.สตม.ที่มาเป็นประธานฯเปิดฝึกปฎิบัติการร่วม ตม.ไทยเมียนมา ต่อต้านการค้ามนุษย์และตรวจความพร้อมของด่านตรวจคนข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจภาคเหนือ