คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)

จันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2559 จำนวนอ่าน 1353 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 
คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)
 

คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)

คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน)

 

  เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 59 ผู้สื่อสื่อข่าวรายงานมาจากศูนย์ข่าวภาคเหนือเข้ามาว่า ท่านธนกฤต กลิ่นนาคประธานชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย(สมัยที่9)ที่ครบรอบสถาปณาของชมรมนักข่าวฯ 20 ปีด้วยการจัดมวยการกุศลขื้น(ศึกมวยไทยห่างไกลยาเสพติด)ได้ร่วมกับนสพ.แม่เมยโพสต์และนสพ.นิวส์แดนไทยท่านจำเริญ พลอยศรีประธานเครือข่ายบรรณาธิการภาคเหนือ 17 จังหวัดเพื่อหาเงินรายได้ส่วนหนึ่งไปซื่ออุปกรณ์ป้องกันภัยให้ทหารตำรวจที่ปราบปรามยาเสพติดในเขตพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่ยากจนในชนบทของจ.ตากและส่วนที่เหลือจะนำไปให้สมาชิกชมรมนักข่าวภูธรฯที่ปฎิบัติงานหน้าที่ได้รับบาดเจ็บทุพลภาพและเจ็บป่วยในภาคเหนือ และสนับสนุนการกีฬา(มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาสนใจเล่นกีฬาและให้ห่างไกลยาเสพติด)ทางชมรมได้เชิญท่านพล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์(อดีตแม่ทัพภาคที่3)มาเป็นประธานในพิธีฯและมีท่านผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมงานหลายท่านเช่น ดร.สุพจน์ พฤกษะวัน ผู้ช่วยศาตราจารย์ รองประธานสถาบันพัฒนา 4 แยกอินโดจีนนายอำเภอแม่สอดเป็นตัวแทนท่านผู้ว่าฯที่ติดประชุมฯที่เชียงใหม่ท่านธนยศ ปานขาว ท่านผกก.พตอ.จำแรง สุดใจยังอยู่เป็นผกก.แม่สอดและผู้ใหญ่ใจดีอีกหลายท่านที่มาร่วม(โดยเฉเพาะสื่อฯทุกแขนงสาขาทั้งในท้องถิ่นและต่างประเทศ)

ที่โรงยิมฯดังกล่าวตามข่าว

 คำกล่าวโอวาสของท่านประธานในพิธีฯพล.อ.ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์

 สื่อมวลชนทุกแขนงสาขา และสวัสดี ท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานทุกคน

 ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรมพิเศษ มวยรอบการกุศล  ศึกมวยไทย ห่างไกลยาเสพติดในวันนี้ จากการรับฟังคำกล่าวรายงาน นับว่าเป็นสิ่งน่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์นิวส์มหาชน/แม่เมยโพสต์ ทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เล็งเห็นความสำคัญ เพื่อสาธารณะกุศล และมอบอุปกรณ์ใช้เกี่ยวกับภารกิจปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ยากจนและมอบทุนทรัพย์เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย ที่ได้รับการบาดเจ็บ ทุพลภาพ ทางร่างกายจากการประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้      กิจกรรมพิเศษ มวยรอบการกุศล ในครั้งนี้   ศึกมวยไทย ห่างไกลยาเสพติดเป็นโครงการที่ดีของทางชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย และหนังสือพิมพ์นิวส์มหาชน/แม่เมยโพสต์ ศึกมวยไทย ห่างไกลยาเสพติดจึงนับได้ว่าเป็นการส่งเสริมสังคม และเพื่อสืบสานสุดยอดตำนานแม่ไม้มวย ไทย นายขนมต้ม ดังกล่าวและมอบ วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้เกี่ยวกับภารกิจปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดนำไปใช้งานเพื่อความปลอดภัยแด่ชีวิต และเพียงพอต่อการใช้งานในพื้นที่เพื่อปลูกฝังให้(เด็กและเยาวชนมีขวัญและกำลังใจกระตือรือร้นตั้งใจเรียนเป็นอนาคตของชาติในภายภาคหน้าต่อไป) ทั้งหลายทั้งปวงเป็นการสร้างจิตสำนึกและมีอุดมการณ์ในการทำงานและการอยู่ร่วมกันนั้นเป็นแนวทางที่ดีที่ควรส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง 

ขอขอบคุณ ทุกท่าน ทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่ทำให้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ด้วยดี  ขอบคุณที่เสียสละเวลามาร่วมกิจกรรมพิเศษ มวยรอบการกุศล ศึกมวยไทย ห่างไกลยาเสพติดในครั้งนี้ โอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย  และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ  ขออันเชิญ พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ   ตลอดจนดวงทิพย์อันศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าพ่อพะวอ   อันเป็นที่เคารพของพวกเราชาวจังหวัดตากทุกคน   ได้โปรดดลบันดาลให้ผู้เข้าร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน จงประสพแต่ความสุข  ความเจริญ  มีกำลังกาย กำลังใจที่เข้มแข็ง  มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ตลอดไป

ตามข่าวที่ทาง(ชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย)ได้จัดผ่านไปแล้วสำเร็จกิจกรรมดังกล่าวนสพ.นิวส์มหาชนออนไลน์ทั่วโลกรายงานเข้าไปดูบนมือถือของท่านได้ที่..www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : คนแม่สอดตาก!ปลื้มใจ!แห่มาชมมวยรอบการกุศลฯเต็มโรงยิม!เทศบาลนครแม่สอดที่ชมรมนักข่าวฯจัดนักข่าวฯออสเตเรียเกาะติด(มวยหญิง)ทำสารคดีส่งไปลงข่าวให้พี่น้องชาวไทยและ(ชาวออสซี่ได้ชมกัน) (มวยวัยรุ่นเพื่อให้หันมาข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์