ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว

เสาร์ ที่ 22 กรกฏาคม 2560 จำนวนอ่าน 1235 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว
 
ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว
 
ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว
 
ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว
 
ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว
 
ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว
 
ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว
 

ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว

ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าว

   ที่กระทรวงสาธารณสุข.: ผู้สื่อข่าวรายงานด่วนเข้ามาว่าเมื่อวันที่ 21 ก.ค. 60 ว่า กลุ่มแพทย์ชนบททั่วประเทศลงโซซี่ยลฯกระจายข่าวไปทั่วประเทศไม่ยอมรับหมอ เจษฎาโชคดำรง ที่จบจากเมืองนอกมาถ้ารมว.เสนอชื่อจะเคลื่อนไหวต้านดังกล่าวตามที่ ท่านรัฐมนตรี(สธ.) จะเสนอชื่อสองอธิบดีขึ้นเป็นปลัดกระทรวงฯแทนท่าน ปลัดโสภณฯ ที่ไม่ได้ต่ออายุราชการ มี นพ.เจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคและท่านนพ.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ที่สองท่านตั้งใจทำงานดังกล่าวไปแล้วนั้น

   ที่กระทรวงสาธารณสุขนนทบรี: ผู้สื่อข่าวรายงานด่วนเข้ามาว่า วันนี้ ว่า ทาง ชมรมแพทย์ชนบทหมอทั่วประเทศ ไม่ยอมรับและ คัดด้านไม่ให้ท่านหมอ เจษฎาโชคดำรงสุข มานั่งปลัดฯสาธารณสุข ประกาศต้านเต็มที่ลงโซเซี่ยลฯ ถ้ามาเป็นทางหมอชนบทจะเคลื่อนไหวทั่วประเทศ  ดังกล่าว ส่วนหมอ (บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์) คนทำงาน หมอชนบทเห็นด้วย จึงเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศของชาวหมอสาธารณสุขตามข่าว ต้องจับตาดู คณะรัฐมนตรจะตกลงจะเลือกใครมาเป็นปลัดฯแทนหมอโสภณ เมฆธน ในวันที่ 25 ก.ค. นี้ ตามข่าวดังกล่าว (ปอ  คลองตันรายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่....www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ข่าวด่วน!หมอชนบทต้านหมอเจษฎาโชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรคไม่ยอมรับมานั่งปลัดเตรียมเคลื่อนไหวไม่ให้เป็นปลัดแชร์ในโซเซียลกระจาย!ต้านดังกล่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสาธารณสุข