(ท่านแม่ทัพที่ภาค 3 ท่านอธิบดีผู้พิภาคษาภาค5 ท่าน ผบช.ภ.5 ท่านผบ.กองบิน41 ร่วมกัน ส่งเสด็จฯ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว

เสาร์ ที่ 28 เมษายน 2561 จำนวนอ่าน 724 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(ท่านแม่ทัพที่ภาค 3 ท่านอธิบดีผู้พิภาคษาภาค5  ท่าน ผบช.ภ.5 ท่านผบ.กองบิน41 ร่วมกัน ส่งเสด็จฯ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
(ท่านแม่ทัพที่ภาค 3 ท่านอธิบดีผู้พิภาคษาภาค5  ท่าน ผบช.ภ.5 ท่านผบ.กองบิน41 ร่วมกัน ส่งเสด็จฯ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
(ท่านแม่ทัพที่ภาค 3 ท่านอธิบดีผู้พิภาคษาภาค5  ท่าน ผบช.ภ.5 ท่านผบ.กองบิน41 ร่วมกัน ส่งเสด็จฯ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 
(ท่านแม่ทัพที่ภาค 3 ท่านอธิบดีผู้พิภาคษาภาค5  ท่าน ผบช.ภ.5 ท่านผบ.กองบิน41 ร่วมกัน ส่งเสด็จฯ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว
 

(ท่านแม่ทัพที่ภาค 3 ท่านอธิบดีผู้พิภาคษาภาค5 ท่าน ผบช.ภ.5 ท่านผบ.กองบิน41 ร่วมกัน ส่งเสด็จฯ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว

(ท่านแม่ทัพที่ภาค 3 ท่านอธิบดีผู้พิภาคษาภาค5  ท่าน ผบช.ภ.5 ท่านผบ.กองบิน41 ร่วมกัน ส่งเสด็จฯ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าว

 

  ที่สนามบินกองบิน 41 เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2561 เวลา 18.50 น. ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยา, ท่าน พล.ท.วิจักขฐ์ สิริบรรสพ มท.ภ.3, นายปวิณ ชำณิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่, ท่าน อารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 5, ท่าน น.อ.สุนทร ผ่องอำไพ ผบ.กองบิน 41  ร่วมกัน ส่ง เสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กลับสู่ กทม. ณ ท่าอากาศยานทหาร บน.4 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ดังกล่าวตามข่าว(ปอ คลองตัน!/รายงาน/ฝ่าย IT.ตร.ภ.5 /ข้อมูล)นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : (ท่านแม่ทัพที่ภาค 3 ท่านอธิบดีผู้พิภาคษาภาค5 ท่าน ผบช.ภ.5 ท่านผบ.กองบิน41 ร่วมกัน ส่งเสด็จฯ) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯ