ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)

เสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2559 จำนวนอ่าน 4713 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)
 
ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)
 
ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)
 
ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)
 
ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)
 
ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)
 
ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)
 
ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)
 

#ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์ ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)ดังกล่าวตามข่าว(นสพ.แม่เ

ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตาก)

 

    เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 59เวลาผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าท่าน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย รองผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๔ และคณะ ออกตรวจติดตามผลการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวณชายแดน (บ้านมูเซอหลังเมือง) ตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และได้เยี่ยมเยืยนพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค และ พันธุ์สัตว์น้ำแก่ ราษฏร คณะครู นักเรียน ประจำศูนยย์การเรียนรู้อีกด้วย ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดน(บ้านมูเซอหลังเมือง)ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตากดังกล่าวตามข่าว(นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอรายงาน)เข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่มือถือของท่านได้ที่..www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ผู้ว่าฯตากปฎิบัติงานตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯและได้เยี่ยมเยืยนชาวบ้านพร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ราษฏร คณะครู นักเรียน ศูนยย์การเรียนรู้ ศูนย์การเรียนรู้(ตำรวจตชด.จ.ตข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ