ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว

อังคาร ที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จำนวนอ่าน 1957 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว
 
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว
 
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว
 
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว
 
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว
 
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว
 
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว
 
ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว
 

ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว

ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว

 

ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64  เวลา 09.00 น. ท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ท่าน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม มอบนโยบาย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มี

ท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย / ท่าน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ท่าน ปลัดกรุงเทพมหานคร / ท่าน ปลัดกระทรวงมหาดไทย / ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย / ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย / ท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม / หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย / ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ท่าน  ที่ปรึกษาผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันที่กระทรวงมหาดไทย

  โดยท่าน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ท่าน นิพนธ์ บุญญามณี และท่าน ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อราชการร่วมกันของผู้ว่าราชการจังหวัด อีกด้วย ตามข่าว(ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน / เล็ก คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าว / ข้อมูลจาก...PR.จ.ตาก)

นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่.www.maemoeipost.comท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายและภารกิจสำคัญของรัฐบาล) ตามข่าว

 

ที่ห้องประชุมราชบพิธ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์กระทรวงมหาดไทย   เมื่อวันที่ 5 พ.ย. 64  เวลา 09.00 น. ท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย โดยมี ท่าน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุม มอบนโยบาย สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มี

ท่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย / ท่าน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ท่าน ปลัดกรุงเทพมหานคร / ท่าน ปลัดกระทรวงมหาดไทย / ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย / ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย / ท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม / หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย / ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ท่าน  ที่ปรึกษาผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย และท่าน รองผู้ว่าราชการจังหวัด ช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันที่กระทรวงมหาดไทย

  โดยท่าน พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย ท่าน นิพนธ์ บุญญามณี และท่าน ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้ มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล รวมถึงภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นอกจากนี้ ยังได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อราชการร่วมกันของผู้ว่าราชการจังหวัด อีกด้วย ตามข่าว(ปอ คุ้มพระลอ – รายงาน / เล็ก คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าว / ข้อมูลจาก...PR.จ.ตาก)

นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่.www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมนท่าน สมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุม (รับมอบนโยบายและแนวทางขับเคลื่อนฯ รวมทั้งติดตามนข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ