ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ

อังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 จำนวนอ่าน 200 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ
 
ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ
 
ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ
 
ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ
 
ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ
 
ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ
 
ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ
 
ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ
 

ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไ

ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรับ และมี ท่าน อนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกฯและรัฐมนตรีมหาดไทย ไปร่วมด้วยในฐานะประธานการควบคุม (หน่วยเฉเพาะกิจกรมการปกครอง) มาร่วมพิธีนี้ด้วยตามข่าว

 

 

 

 

     ที่สนง.ตำรวจแห่งชาติ ผู้สื่อข่าว รายงานเข้ามาว่า เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแจ้งยอดสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสวัสดิการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ. ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ( ผบ.ตร. ) พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ และผู้เข้ารับการฝึกอบรม เข้าร่วมพิธีฯ ให้การต้อนรับดังกล่าว

    ( ท่านนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติในการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “Thailand’s Future : อนาคตประเทศไทย”)  และต่อด้วยการบรรยายพิเศษจาก ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ    สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานเพื่อสนองตอบตามยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ซึ่งได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 4 ด้าน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ 4 ในเรื่องของการพัฒนาองค์กรให้ทันสมัย มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

.    รวมถึงแผนแม่บทการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( Royal Thai Police HRD Blueprint ) เพื่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในระดับตำแหน่งที่ทำหน้าที่ด้านการบริหาร ตั้งแต่ระดับต้นไปจนถึงระดับสูง ซึ่งประกอบด้วยภาวะผู้นำ, การวิเคราะห์แก้ไขปัญหา, การจัดการเชิงกลยุทธ์ และศิลปะการจูงใจ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารให้เป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ ( Visionary Thinker ) เพื่อนำองค์กรก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์ มีทักษะการบริหารงานสามารถขับเคลื่อนนโยบายขององค์กรไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ มีความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ( Professional ) มีความเชี่ยวชาญ สามารถบริหารงานด้านต่าง ๆ อาทิ งานด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม, งานบริหารงานยุติธรรม และงานบริการอื่นๆ เป็นต้น รวมถึงความเป็น “ครู” ในการถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้อื่นได้ และที่สำคัญ คือ การเป็นผู้บริหารที่มีธรรมาภิบาล ( Good Governance )

.    โครงการฝึกอบรมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมผู้มีความรู้ความสามารถ มีศักยภาพที่จะรับการพัฒนาเป็นนักบริหาร ทั้งสิ้น จำนวน 90 คน ประกอบด้วยข้าราชการตำรวจ จำนวน 50 คน ข้าราชการทหารและข้าราชการประเภทอื่น ๆ จำนวน 40 คน ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2567 โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารหรือมีความเชี่ยวชาญในหัวข้อวิชาที่เกี่ยวข้องรวมถึงผู้ที่ประสบความสำเร็จในด้านการบริหารงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งใช้รูปแบบการบรรยายในห้องฝึกบรม หรือใช้รูปแบบออนไลน์ หรือรูปแบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแบ่งขอบเขตเนื้อหาวิชา เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 

1.  กลุ่มหัวข้อวิชาก้าวทันสถานการณ์โลก

2.  กลุ่มหัวข้อวิชาภาวะผู้นำและการบริหารสมัยใหม่

3.  กลุ่มวิชายุทธวิธีและการบริหารงานตำรวจในมุมมองใหม่

 

      ทั้งนี้ในการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมฯ ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสา สร้างความเข้าใจและให้เห็นความสำคัญในการทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือ ประชาชน ชุมชน และสามารถเป็นแกนนำให้ประชาชนในการทำกิจกรรมจิตอาสาต่อไป รวมถึงการแบ่งกลุ่มในการปฏิบัติ ( Workshop ) และการศึกษาดูงานหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ส่วนภูมิภาค ในพื้นที่ จว.นครราชสีมาและจว.เชียงใหม่ โดยจะมีพิธีปิดโครงการฝึกอบรมฯ ในวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ณ ห้องแจ้งยอดสุข ชั้น 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมและสวัสดิการตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้วตามข่าว (ปอร์ คลองตัน..!..- ..รายงาน)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...WWW.MAEMOEIPOST.COM

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมี ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ( ผบ.ตร. ) ให้การต้อนรข่าวยอดนิยม @ข่าวอาชญากรรม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวอาชญากรรม