ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว

เสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2567 จำนวนอ่าน 295 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว
 
ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว
 

ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว

ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าว

 

 

            ที่  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กทม. ผู้สื่อข่าวประจำสนง.ตำรวจแห่งชาติ ได้รายงานเข้ามาว่า เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน    นายกรัฐมนตรีฯได้ มีคำสั่ง ด่วน!.ให้ ท่าน พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุวิมล ผบ.ตร. และ ท่าน พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบ.ตร. ช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้ ท่านพล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รอง ผบ.ตร.    มารักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก่อนดังกล่าวตามข่าว

ประวัติของท่าน  พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์

      ท่าน  พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ชื่อเล่น ต่าย เกิดเมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2508 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ราชบุรี เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 25 ก่อนจะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 41 รุ่นเดียวกับท่าน/ พล.ต.ท.อัคราเดช พิมลศรีผู้ช่วย ผบ.ตร. / ท่านท่าน พล.ต.ท. ภาณุรัตน์ กลักบุญ เลขาธิการ ป.ป.ส.,/. ท่าน พล.ต.ท.กรไชย คล้ายคลึง ,/  โดยจะครบวาระเกษียณอายุราชการ ใน ปี 2569   

      จากนั้นเริ่มต้นจากการรับราชการตำรวจในตำแหน่ง รอง สว.(สอบสวน) สภ.เมืองระยอง และค่อยๆ เติบโตในหน้าที่การงานมาเรื่อยๆ โดยดำรงตำแหน่งสำคัญ เช่น เลขานุการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการตำรวจสันติบาล 1 ก่อนขยับขึ้นรอง จตร.(สบ 7) ก่อนขยับเป็นรอง ผบช.สกพ. จากนั้นติดยศ พล.ต.ท. ในตำแหน่ง ผบช.ประจำ สำนักงาน ผบ.ตร. ก่อนโยกเป็น ผบช.ภ.8 จากนั้นขยับขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร.

         ปัจจุบันบิ๊กต่ายดำรงตำแหน่ง รอง ผบ.ตร. เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ศปปง.ตร.), และศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปก.ตร.)

           ทั้งนี้ เติบโตในสายงานบริหารตั้งแต่การกำกับดูแล สกบ., สกพ., สทส., สงป., สง.ก.ตร., สง.ก.ตร., สง.ก.ต.ช., รพ.ตร. (ยกเว้น นต.), บช.ศ., รร.นรต., บช.น. (เฉพาะ ศฝร.บช.น.) ภ.1-9 (เฉพาะ ศฝร.ภ.1-19) บช.ก. (เฉพาะ ศฝร.) บช.ตชด. (เฉพาะ บก.กฝ.), สตม., (เฉพาะ ศฝร.ตม.) สยศ.ตร. (ยกเว้น ผอ.ผก.ผค.) บ.ตร., สท., สลก.ตร., วน. โรงพิมพ์ตำรวจ ดังกล่าวตามข่าวที่...มีการแต่งตั้งดังกล่าวตามข่าว...(ปอร์ คุ้มพระล้อ รายงาน ) นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่ www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน(นิด) เศรษฐา ทวีสิน นายกฯปลื้มใจ! เครียร์ใจ บิ๊กโจ็กกับบิ๊กเต่า ตั้ง ตาต่าย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ลูกศิตย์ (บิ๊กต่อ) มาขัดตราทับ รับตำแหน่ง (รษก.)ผบ.ตร.ไปแล้วตามข่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ