จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช

จันทร์ ที่ 22 เมษายน 2567 จำนวนอ่าน 72 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 
จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช
 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเช

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมมีรองผู้ว่าฯและ นาย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ท่าน สิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ พร้อมด้วย ท่าน ปอร์ คลองตัน นายกสมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย) พร้อมกันมารดน้ำดำหัว ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ผ่านไปแล้ว ตามข่าว

 

.

           ที่  จวนผู้ว่าราชการ จ.เชียงใหม่ เมื่อตอนบ่ายๆแก่ๆของวันที่ 16 เม.ย. 67 ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงานเข้ามาว่า ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ท่าน ชัชวาลย์ ปัญญา , / ท่าน วีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และ ท่าน ทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ  รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ทุกภาคส่วนและท่าน ธนกฤต กลิ่นนาค นายกและกรรมการที่ปรึกษาฯของ สมาคมสื่อมวลชนเอเชีย(ประเทศไทย)   ได้มาร่วมพิธีเข้าสระเกล้าดำหัว ท่าน นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และท่าน กุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อแสดงความเคารพ ขอสุมาคารวะ และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา ประจำปี 2567

      โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดริ้วขบวนแห่ของ 25 อำเภอ และหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นกว่า 30 ขบวน  นำเครื่องสระเกล้าดำหัวที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา เคลื่อนขบวนจากประตูท่าแพสู่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เพื่อมารดน้ำขอพรจากผู้ว่าราชการจังหวัดฯ  ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน  นอกจากนี้ ยังมีการฟ้อนอวยพรจากคณะช่างฟ้อน และการแสดงของหน่วยงานต่างๆ ให้ผู้ที่มาร่วมงานได้รับชม  ทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน

.    ขณะที่ ในช่วงเช้าที่ผ่านมา ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ทยอยเข้ารดน้ำดำหัว นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ , นายชัชวาลย์ ปัญญา , นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด และ นายทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 4 ท่าน ที่บ้านพักราชการ ภายในศูนย์บ้านพักข้าราชการ 700 ปี กันอย่างต่อเนื่อง โดยแต่ละบ้านก็ได้มีการตกแต่งสถานที่กันอย่างสวยงาม ทั้งการทำซุ้มดอกไม้ และการประดับตกแต่งด้วยตุงลานนา ภายใต้ชื่องาน สืบฮีต สานฮอย ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2567นอกจากนี้ ยังมีการจัดของที่ระลึกและอาหารไว้บริการผู้เข้ารดน้ำดำหัวอีกด้วย

.    ทั้งนี้ การสระเกล้าดำหัว ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ หมายถึง การชำระล้างสิ่งอัปมงคลออกจากร่างกาย เพื่อพร้อมรับปีใหม่ ด้วยการใช้น้ำขมิ้นส้มป่อยสระผม ตลอดจนนำน้ำขมิ้นส้มป่อยพร้อมสิ่งของและเครื่องสักการะ ไปมอบแก่ผู้ที่ตนนับถือ เพื่อเป็นการขอขมาที่อาจมีการล่วงเกิน ขอบคุณ แสดงความเคารพ และขอพรปีใหม่ ซึ่งเมื่อผู้ใหญ่ได้รับแล้ว ก็จะเอามือจุ่มน้ำขมิ้นส้มป่อยลูบศีรษะของตน และอาจสลัดใส่ผู้ที่ไปดำหัวคล้ายการประพรมน้ำมนต์อีกด้วย(เล็ก คุ้มพระลอ รายงาน)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com  

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสืบสานป๋าเวณี (สระเกล้าดำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2567) เป็นสิริมงคลในวันพญาวัน หรือ วันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนาโดยมี ท่าน วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชกาข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจ