ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว

อังคาร ที่ 21 มีนาคม 2560 จำนวนอ่าน 1263 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว
 
ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว
 
ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว
 
ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว
 
ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว
 
ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว
 
ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว
 
ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว
 

ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว

ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกันตามข่าว

 

        เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 60 ที่โรงแรมสีหราช อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.)ด้วยการนำทีมของท่านนายกฯโปรย สมบัติ จัดยิ่งใหญ่มีนกน้อยในไร่ส้มที่มาประชุมกันเต็มห้องประชุมฯ ที่จ.อุตรดิตถ์โดยมี ท่าน เทพชัย หย่อง  มาพูดให้สมาชิกฯ สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย(สนพท.) มาพูดเรื่อง พรบ.ใหม่ที่จะออกมาให้ใช้บังคับเร็วๆนี้โดยขอร้องให้(ท่าน นายกสมาคมฯท่านประธานชมรมรมนักข่าวฯได้สนับสนุนสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์ฯค้านการออกกฎหมายควบคุมสื่ฯฉบับดังกล่าวโดยจะเชิญประชุมทั่วประเทศเร็วๆนี้) งานในครั้งนี้มีสมาชิกมาของสมาคมมาประชุมประมาณ 100 กว่าท่านมีท่าน เปี๊ยก คลองตัน! สมาชิกสามัญและเป็นประธานชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย เข้าร่วมในการประชุมใหญ่ประจำปี 2560 ครั้งนี้ด้วยตามข่าวดังกล่าว โดยทางสมาคมฯจัดงานยิ่งใหญ่สมเกียรติดังกล่าว (เปมิกา มหาชน รายงาน)มาจาก จ.อุตรดิตถ์ตามข่าว นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูบนมือถือของท่านได้ที่..www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านเทพชัย หย่องประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย มาร่วมงานประชุมฯใหญ่(สนพท.)อ้อน!ขอให้นกน้อยในไร่ส้ม ที่เป็นนายกสมาคมฯประธานชมรมสื่อฯให้สนับสนุนสมาพันธ์ฯร่วมกันค้านกฎหมายควบคุมสื่อฯโดยพร้อมกข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์