ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน

อาทิตย์ ที่ 30 กรกฏาคม 2560 จำนวนอ่าน 1103 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน
 
ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน
 
ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน
 
ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน
 
ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน
 
ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน
 
ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน
 
ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน
 

ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวัน

ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯ นำทีม!ประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษามหาราชาฯถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560

 

 

ที่จ.เชียงใหม่/จ.ตาก: ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ท่าน ชูโชค ทองตาล่วงนำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล ทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560  (ส่วนที่จ.ตาก!)ท่าน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ นำทีมหน.ส่วนราชการ/ทหาร/ตำรวจ/สื่อมวลชน/ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาและพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2560 โดยมีท่าน ดุสิต แสงสุคนธ์ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานตากนำผู้ใต้บังคับบัญชาไปร่วมประกอบพิธีดังกล่าวด้วยตามข่าว(เปมิกา แม่เมยโพสต์รายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com 

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน ชูโชค ทองตาล่วง ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 นำทีมพาผู้ใต้บังบัญชาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ส่วนที่จ.ตากผู้ว่าฯข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์