ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่

เสาร์ ที่ 4 มกราคม 2563 จำนวนอ่าน 414 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 
ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่
 

ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่

ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่

 

   ที่ ศาลากลางจังหวัด เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าทางจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดงานกาชาด และ OTOP ประจำปี 2563 ของปีนี้ ยิ่งใหญ่ ตระการตา ทำให้ ประชาชน ในจังหวัดเชียงใหม่ และใกล้เคียง ได้มา เที่ยวงาน เต็ม ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่  ในงานมีการจัดร้านสวยงาม  ของงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ทำให้นายกเหล่ากาชาดท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์     ปลื้มใจ ที่ได้จัดงาน ดังกล่าว โดยมีท่าน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี แขกผู้ใหญ่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ท่านภาคีนัย ณ.เชียงใหม่ เจ้านายฝ่ายเหนือ ประธานมูลนิธิเจ้าแม่ดวงเดือน ณ.เชียงใหม่และท่าน ฐาปน  ศิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร(เบียร์ช้าง)มาร่วมงานด้วยในครั้งนี้ดังกล่าว

 

และมีหน่วยงาน ราชการต่างๆ เช่นอำเภอเมืองอำเภอแม่แตง อำเภอสันป่าตอง และอีกหลายอำเภอทั้ง25 อำเภอด้วยกัน ได้มาจัดนิทรรศการ ให้ชาวบ้าน ได้รู้จัก OTOP และสินค้า ประจำหมู่บ้านต่างๆ ของอำเภอและทางอำเภอ ได้จัดให้มีการประกวด ชุดไหม ลำลองสวยๆ ตาม แบบแฟชั่นต่างๆงานนี้ นายอำเภอสันป่าตอง ซึ่งเป็นนายอำเภอหญิงได้ส่งเข้าประกวด ชุดสวยงามที่ตัดโดยชาวบ้านโดยท่านนายอำเภอหญิงคนสวยได้ส่งเข้าประกวดและทำการเดินแฟชั่นเองได้ชนะเลิศรางวัลที่ 1 ครั้งนี้ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในปีนี้ 2563 ทำให้ นายกเหล่ากาชาด ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ ปลื้มใจ!ไม่ยอมหยุด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการจัดร้านมัจฉากาชาด ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และมีการเปิดร้านนิทรรศการ OTOP ของดี 25 อำเภอ และท่านผู้ว่าฯ จอย ได้เยี่ยมชมบูธของแต่ละอำเภอ ซึ่งปีนี้มาภายใต้ชื่องาน แอ่วชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชมของดีเมืองเชียงใหม่มีการประกวดร้านนิทรรศการ OTOP ของดี 25 อำเภอ การสาธิตวิธีการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชน และกิจกรรมการจัดกาดมั่วล้านนาและการประกวดแฟชั่นชุดไทยลานงานนี้ทางท่านนายอำเภอสาวคนสวย นางสาวภัทราพร ลายจุด ได้ส่งชุดเข้าประกวดด้วยตนเองที่ตัดเย็บจากชาวบ้านให้ตัวเองนำมาเป็นนางแบบเดินให้ประกวดกับอำเภออื่น จนได้รับรางวัลจากนายกเหล่ากาชาชาดไปครองให้ชาวบ้าน สันป่าตองปลื้มใจไปแล้วตามข่าวที่ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวตามข่าว (สินชัย มหาชน รายงาน) หนังสือพิมพ์แม่เมยโพสต์ออนไลน์ ทั่วโลก นำเสนอข่าว เข้าไปดูข่าว ได้ที่มือถือของท่านที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน สุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดเชียงใหม่ปลื้ม!ผู้ว่าฯ(จอย)นำทีม !เปิดงานกาชาดและ งานฤดูหนาวประจำปี 2563 คนแห่ มาเที่ยวงานมืดฟ้ามัวดินที่หน่วยงานราชการจัดนิทศการให้ชม เต็มศาลากลางเชียงใหม่ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์