ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว

จันทร์ ที่ 21 กันยายน 2563 จำนวนอ่าน 198 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว
 

ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว

ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค ๕ จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าว

 

ที่ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.ท่าน พล.ต.ท.ประจวบ  วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ ได้มาเป็นประธานในการเลี้ยง (อำลาอาลัยผู้ปลดเกษียนปี2563) พร้อมด้วย ท่าน ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕ , ท่าน พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.๕, ท่าน พล.ต.ต.วันชัย  สุวรรณศิริเขต รอง ผบช.ภ.๕ , ท่านพล.ต.ต.กฤตธาพล  ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.๕ , ท่าน พล.ต.ต.บัณฑิต  ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.๕ , ผบก., รอง ผบก.,ผกก.,หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ และหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๕ ทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของตำรวจภูธรภาค ๕ นำโดย  พล.ต.ท.สมสง่า ชรินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ตร., พล.ต.ต.อดุลย์  ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.๕ , พล.ต.ต.ธีรพล  อินทรลิบ ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน และข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๕ จำนวน ๑๒ หน่วยงาน รวม ๔๐๔ นายพร้อมคู่สมรส ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 

   ในการนี้ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕ ได้นำคณะรอง ผบช.ภ.๕ , ผู้บังคับการ , รองผู้บังคับการ , ผู้กำกับการ และ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดร่วมเข้าแถวต้อนรับผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี ๒๕๖๓ ของตำรวจภูธรภาค ๕ พร้อมคู่สมรสซึ่งได้เดินลอดซุ้มกระบี่  โดยบรรยากาศของงานเต็มไปด้วยรอยยิ้ม  มิตรไมตรี  อบอุ่นด้วยความรักความสามัคคี และการเชิดชูเกียรติผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมนี้ได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณ  พิธีมอบของที่ระลึกให้กับแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕  การกล่าวแสดงความในใจของผู้แทนผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ประจำปี ๒๕๖๓ และการบันทึกภาพเป็นที่ระลึกแห่งความประทับใจ ตลอดจนการร่วมรับประทานอาหารในงานเลี้ยงรับรองในรูปแบบคอกเทล และรับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาติพันธ์สลับกับการแสดงวงดนตรีจากโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ จนถึงเวลา ๒๒.๐๐ น. พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.๕ พร้อมด้วย ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค ๕ ได้นำคณะรอง ผบช.ภ.๕ , ผู้บังคับการ , รองผู้บังคับการ , ผู้กำกับการ และ หัวหน้าสถานีตำรวจในสังกัดร่วมเข้าแถวและมอบเงินขวัญถุง ในพิธีส่งผู้ครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำปี ๒๕๖๓ ของตำรวจภูธรภาค ๕ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพต่อไปตามข่าว(ปอ คลองตัน/รายงาน/PR.ภาค5/ข้อมูล) นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านพล.ต.ท. ประจวบ วงศ์สุข ผบช. ตำรวจภูธรภาค จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ครบวาระการปฏิบัติราชการประจำปี ๒๕๖๓ อย่างยิ่งใหญ่ (อำลาอาลัย)สมเกียรติแห่งผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ และสง่างามตามข่าวข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจภาคเหนือ