สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จม.แม่โจ้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ

พฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 จำนวนอ่าน 3001 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จม.แม่โจ้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จม.แม่โจ้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จม.แม่โจ้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จม.แม่โจ้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จม.แม่โจ้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จม.แม่โจ้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ

       เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.56 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำทีมผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำงานร่วมมือกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและเผยแพร่สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์ และทีมงานสาขาพืชผัก ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และในวันนี้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรองพันธุ์ ถั่วแขกเหลืองเทพรัตน์ เบอร์1 และ มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อทนแล้ง - อาจารย์ ดร. นเรศ ศิริเกษร ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไม่ไวต่อช่วงแสง - อาจารย์ ดร. พรพรรณ ภู่พร้อมพันธุ์ ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แบบรวบยอดยีนไม่ไวแสง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและใช้น้ำน้อย - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาเชื้อไรโซเบียมในถั่วลิสงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ       - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ตามข่าว(ภาพ/ข่าว/จากPR./ม.แม่โจ้)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูบนมือถือของท่านได้ที่...maemoipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จม.แม่โจ้โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้นำทีมผู้บริหารเฝ้ารับเสด็จฯ