สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!

พุธ ที่ 8 มีนาคม 2560 จำนวนอ่าน 4461 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 
สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!
 

สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!

สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก

จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!

 

      เมื่อวันที่5 มีนาคม 60 เป็นวัน นักข่าวสมาคมสื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์ตากจัดงานใหญ่  หลังจากที่ทิ้งช่วงไม่ได้จัดงานประกาศผลรางวัลดีเด่นทางสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ และวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ และด้านอื่น ๆ มานานถึง 10 ปี นายกสมาคมสื่อมวลชน และประชาสัมพันธ์ตาก นายสบเกษม แหงมงาม ประธานชมรมนักข่าวชายแดนแม่สอด สมจิต รุ่งจำรัสรัศมี ก็ได้ฟื้นจัดมอบรางวัลนี้ขึ้นมาอีกครั้ง สำหรับการประกาศผลรางวัล บุคคลเกียรติยศ ผู้ทรงคุณค่า สาขาด้านต่าง ๆ รวม 14 รางวัลเกียรติยศ ประจำปี 2560 โดยการมอบรางวัลให้กับบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงาน ที่โดดเด่น ด้านสื่อสารมวลชน สังคม การศึกษา ปกครอง สิ่งแวดล้อม และผู้นำองค์กรภาคประชาคมผู้นำภาคธุรกิจเอกชน โดยในพิธีเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 ได้รับเกียรติจาก นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และเป็นเกียรติในการมอบรางวัลเกียรติยศ ผู้ทรงคุณค่า ในงาน วันนักข่าว ประจำปี 2560” ที่ห้องประชุมเวียงวัง โรงแรมเวียงตากริเวอร์ไซด์ อำเภอเมือง จังหวัดตาก นับเป็นเกียรติอย่างยิ่ง จากใจชาวสื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ตาก

    บรรยากาศในงานคืนวันนั้น คณะจัดงานวันนักข่าว ฯ ปีนี้ ต้องขอขอบคุณ ท่านผู้ว่า ฯ เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ท่านอดีตสมาชิกวุฒิสภา นายชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก เขต 1 น.พ. เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ นายอำเภอแม่ระมาด นายวาฑิต ปัญญาคม ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาก นายกำธร บุญสา ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดตาก นายเดชดนัย สนเพ็ง ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น นายสำรวย พุทธวงศ์ , นางสมนึก คุ้มยิ้ม ,นายไพฑรูย์ เฟื่องดีฯ ลฯ   หัวหน้าส่วนราชการภาครัฐ - เอกชน ผู้ตรวจราชการ เขต 17 พัฒนาการจังหวัดตาก ประธานเครือข่ายโอทอป เรือข่ายโอทอปเทรคเดอร์ ประชารัฐ ผู้นำสภาเกษตร กลุ่มผู้เลี้ยงโคพันธ์ตาก อเมริกัน บรามันห์ กลุ่มลุงทิวส์ปากวัง กลุ่มเลี้ยงโคบ้านลานห้วยเดื่อ โป่งแดง ที่ ธกส. และสหกรณ์ตากบีฟ จำกัด ร่วมทั้งกลุ่มผู้สนับสนุนการจัดงาน ฯ สื่อมวลชนส่วน กลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น อย่างมากหน้าหลายตา ทั้งในตัวเมืองตาก แม่สอด บ้านตาก สามเงา และอำเภออื่น

    จากเริ่มต้นการจัดงาน จนสิ้นสุดการจัดงาน นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ พร้อมร่วมงานเกือบทั้งหมด อยู่ในบริเวณงาน ฟังเสียงเพลงจากศิลปิน ศิลปินมืออาชีพ วงเฟียวฟิวเป็นการให้เกียรติกับสื่อมวลชน และนักประชาสัมพันธ์ ปลิ้มอกปลิ้มใจ และภูมิใจ ที่มีผู้ใหญ่ของบ้านเมือง และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก  ก่อนพิธีเปิดงานวันนักข่าว ปี 2560 ได้มีการบรรยายให้ความรู้ ความคิด คู่คุณธรรมเรื่องการเป็นนักข่าว นักสื่อสารมวลชน โดย.. เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย อดีตนายอำเภอสามเงา บรรยายให้ความรู้ การเขียนข่าว คิดประเด็นข่าวอย่างมืออาชีพ งานนี้ บุคคลในวงการสื่อสารมวลชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการผลิตผลงานสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ ออกสู่สายตาประชาชน ทั้งผู้ที่อยู่เบื้องหลังและเบื้องหน้าอย่าง นักข่าว นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร ทั้งในฝั่งตะวันตก ตะวันออก และครอบครัว คนข่าว มาร่วมงาน ไม่ว่าจะเป็นนักข่าว นักประชาสัมพันธ์ พิธีกร วัยอาวุโส วัยหนุ่มสาว ที่มากันมากมายหลายตา ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก การมอบรางวัล โดยแบ่งออกเป็น 14 ประเภท ซึ่งมีจำนวนรางวัลนี้ ได้แก่ผู้นำภาคประชาชน ผู้นำภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ /ภาคเอกชน//ภาคการศึกษา/ท่องเที่ยว และภาคสื่อสิ่งพิมพ์/สื่อวิทยุ /สื่อโทรทัศน์ เป็นรางวัลที่มา จากคะแนนเสียงของประชาชนทั้งจังหวัดตาก และเมื่อนำมาผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการ หลายรอบ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับรางวัล บุคคลเกียรติยศ ผู้ทรงคุณค่างานวันนักข่าวจังหวัดตาก ประจำปี 2560 มีดังนี้.- รางวัล บุคคลเกียรติยศ ผู้ทรงคุณค่างานวันนักข่าวจังหวัดตาก ประจำปี 2560 เป็นรางวัลที่มาจากคะแนนเสียงของประชาชนทั้งจังหวัดตาก และเมื่อนำมาผ่านการพิจารณาตัดสินจาก

คณะกรรมการ มีรายละเอียด ดังนี้.- 1. รางวัลดีเด่นผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แก่ พณฯ อุดร ตันติสุนทรประษนมูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2. รางวัลดีเด่นผู้ทรงเกียรติยศ ด้านสื่อสารมวลชน ได้แก่ นายเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม เลขาธิการสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย คอลัมนิตส์ นสพ.ปิงเมย 3. รางวัล ดีเด่นผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการศึกษา ได้แก่ นายสมศักดิ์ วุฒิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่ระเมิง อำเภอท่าสองยาง สังกัด สพป.ตาก เขตสอง 4. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการจัดแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ประพัฒน์ เชื้อไทย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงตลล้านนาตาก 5. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านงานปกครอง ได้แก่ นายวาฑิต ปัญญาคม นายอำเภอแม่ระมาด 6. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านงานประชาสัมพันธ์ ได้แก่ นายอารักษ์ อนุชปรีดา ผู้จัดการบริหาร และการบุคคล บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) 7. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านผู้บุกเบิกการลงทุนพัฒนาจังหวัด ได้แก่ นายอุดม สุขสด กรรมการผู้จัดการห้าแยกสุขภัณฑ์ 8. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ นายอรรณพ โหรวิชิต หัวหน้าแผนกรักษาความปลอดภัย เขื่อนภูมิพล 9. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านสื่อโทรทัศน์ ได้แก่นายสมจิต รุ่งจำรัสรัศมี ผู้สื่อข่าวสื่อโทรทัศน์ ไทยทีบีเอส และ สปิงส์นิวส์ 10. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านสื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ นายเศรษฐชาติ แหงมงาม หัวหน้าฝ่ายข่าว จากหนังสือพิมพ์ปิงเมย 11. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านสื่อวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ นายทวิชา เครื่องกำแหง ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียง อสมท.ตาก 12. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ได้แก่ นายอนุศักดิ์ ศิริรัตน์ เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก 13. รางวัลดีเด่น ผู้ทรงเกียรติยศ ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตาก 14. รางวัลดีเด่นผู้ทรงเกียรติยศ ด้านผู้ทำประโยชน์กับสังคม ได้แก่ นายชรินทร์ หาญสืบสาย อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตาก

   ทั้งหมดเป็นเรื่องราว งานวันนักข่าว ประจำปี 2560” ของพวกเรา นักข่าว นักประชาสัมพันธ์ตาก ที่ต้องบันทึกช่วยจำ ในการจัดงานในปีหน้าให้ดียิ่งขึ้นตามข่าวที่ท่านนายกฯสบเกษม แหงมงาม เผยกับทีมงานแม่เมยโพสต์ดังกล่าว (PR.สมาคมฯ/ภาพ/ข่าว/รายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์นำเสนอข่าวทั่วโลกเข้าไปดูในมือถือของท่านได้ที่..www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : สมาคมสื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ ตาก จัดงานประกาศผลรางวัล(บุคคลเกียรติยศผู้ทรงคุณค่าของสังคมจ.ตาก!) โดยเชิญผู้ว่าฯมาเป็นเป็นประธานฯในพิธีแจกโล่ห์ ประจำปี 2560 ให้นักข่าว/ผู้ใหญ่ใจดีของจังหวัดตาก!ข่าวยอดนิยม @โฆษณาประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @โฆษณาประชาสัมพันธ์