ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้ ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว

พุธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560 จำนวนอ่าน 3018 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว
 
ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว
 
ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว
 
ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว
 
ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว
 
ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว
 
ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว
 
ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว
 

ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้ ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว

ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้

  ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าว

 

  ที่อ.แม่สอดจ.ตาก:เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า ท่าน กิตติเทพ  เลขะวิพัฒน์ ได้เผยกับแม่เมยโพสต์ว่าทางการประปาเขต 10 ได้งบประมาณจัดสรรในการทำการก่อสร้างประปาอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากได้ทุ่มงบประมาณก่อสร้างเงิน 400 กว่าล้านบาทเพื่อก่อสร้างที่เก็บน้ำแท้งค์น้ำใหญ่ เพื่อให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำประปาทันในปลายปี2560 ขณะนี้กำลังก่อสร้างอยู่โดยบริษัทที่ประมูลรับงานก่อสร้างได้เร่งทำขยายในการทำที่เก็บน้ำประปาไว้อยู่บนเขาแล้วขณะนี้กำลังจะเสร็จแล้ว ทางผอ.สำนักการประปาเขต 10 ท่านกิตติเทพ  เลขะวิพัฒน์ ยังได้เผยด้วยว่าโครงการดังกล่าวนั้นคือ โครงการปรับปรุงขยายประปา สาขาแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากก่อสร้างนั้นเพื่อก่อสร้างแท้งค์น้ำประปาขนาดใหญ่เก็บน้ำ 1000 ลูกบาศก์เมตร และงานวางท่อประปาความยาวประมาณ 87 กิโลเมตร สอง อำเภอแม่ระมาดการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาด 100 ลูกบาศก์เมตรและงานวางท่อประปาความยาวประมาณ 21 กิโลเมตร โดยมีบริษัทมหาทนุจำกัดได้ประมูลงานได้ทั้งหมดราคาในการประมูลใน (ครั้งนี้ 457,757,009.35 บาท) ซึ่งงานก่อสร้างดังกล่าวจะแล้วเสร็จในเร็วๆวันนี้ด้วยการดูดน้ำจาก(แม่น้ำเมยมาใช้ให้ประชาชนใช้บริการดังกล่าว) ทางผอ.เขต 10 ยังได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวอีกว่าถ้าเสร็จจากเขตอำเภอแม่ระมาดแล้วตอนนี้ก็จะทำการ ก่อสร้างประปาต่อที่บ้านแม่จะเราตำบลแม่จะเรา โดยก่อสร้างจากตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด เดินท่อประปาให้มาถึงตำบลแม่จะเราโดยใช้งบประมาณ 300กว่าล้าน! ในปีหน้านี้คือปีงบประมาณ 2560  และทางผอ.สำนักงานประปาเขต10ยังเผยอีกว่าโครงการประปาที่กำลังก่อสร้างอยู่นี้จะแล้วเสร็จเร็วๆนี้ขณะนี้ล่าช้าเพราะแนวทางวางท่อประปาที่ไปบุกที่ดินของชาวบ้านที่จะต้องเวรคืนรอประกาศและจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ช่าวบ้านอยู่ คาดว่าคงจะรีบดำเนินการให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้ดังกล่าว(ข่าวคืบหน้าจะนำมาเสนอต่อไป)ตามข่าว (ปอ คลองตัน!รายงาน) หนังสือพิมพ์แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวในมือถือของท่านที่.....www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ชาวตำบลแม่ระมาดปลื้มใจ!การประปาทุ่มเงิน 400 กว่าล้าน!บาทก่อสร้างท่อประปาให้ชาวแม่ระมาดดึงน้ำจากแม่น้ำเมยมาให้ชาวบ้านใช้ ส่วนตำบลแม่จะเรารอปีหน้าทุ่มอีก300กว่าล้านเพื่อให้ชาวบ้านมีน้ำกินน้ำใช้ตามข่าข่าวยอดนิยม @ข่าวเศรษฐกิจ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวเศรษฐกิจ