สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล

จันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2560 จำนวนอ่าน 2768 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต มลายอริศูนย์ ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำล

        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิต  มลายอริศูนย์  ผู้แทนพระองค์ เป็นผู้มอบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ชาวสุโขทัย สู้ชีวิตต่อไป(NGO)หัวหายหมด!ท่านรองแม่ทัพฯเสนอแนะให้ขุดฯบึงใหญ่ในพระราชดำหริ

 

          ที่อำเภอลำปลายมาศสุโขทัย: ผู้สื่อข่าวสาวรายงานเข้ามาว่า   เมื่อวันที่26พฤษภาคม2560 เวลา10.30น...ท่าน.พลเอกบัณฑิต  มลายอริศูนย์  ผู้แทนพระองค์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย   ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศที่วัดลายหมู่ที่ 2  ตำบลทุ่งหลวง  และ ที่วัดหนองกก   ตำบลโตนด  อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย   โดยมี ท่าน ปิติ  แก้วสลับสี  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย กล่าวรายงานในวัตถุประสงค์ ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัด และคณะกรรมการที่ปรึกษาจังหวัดสุโขทัย หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ราษฏร ผู้ ประสบอุทกภัยทุกคน รู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกร

ที่หามิได้ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย  ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนพระองค์ และมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จากส่วนกลางเดินทางมามอบถุงย่งชีพพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรผู้ ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย   

     ซึ่งมีส่วนราชการจังหวัดสุโขทัยระดับหัวหน้าร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงพระราชทานฯในครั้งนี้ตามข่าว/ ผลของ(NGO) ของ

จ.แพร่ไม่เอา “เขื่อนแก่งเสือเต้น!” โครงการพระราชดำริ ของในหลวงราชการที่ 9 ที่พระองค์ทรงมองเห็นอนาคตข้างหน้า ที่จะกักเก็บน้ำไว้ใช้และไม่ให้น้ำท่วมเมืองสุโขทัยทุกปีแล้วเป็นเช่นใดไม่เห็นหน้า(NGO)สักทั่นที่จะมาดูแลชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมดังกล่าว

   ทางด้านท่าน พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่3 ได้ชี้แนะว่า เสนอให้ (กรมชลประทาน) ขุด! บึงใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ระยะเริ่มแรกเมื่อ พ.ศ.2535 ในหลวงรัชการที่9 พระราชทานพระราชดำริให้จัดหาแหล่งน้ำในสุโขทัย ต่อมาปี2540 พระราชทานงบ กปร.25 ล้านบาท ให้ขุดบึงใหญ่ และมีการขุดเพิ่มเติมมาโดยลำดับ เนื้อที่บึงใหญ่ประมาณ 3,000 ไร่เศษ น่าจะได้รับการพัฒนาให้ใช้พื้นที่ได้เต็มศักยภาพ จากประมาณ8ล้าน ลบ.ม ถ้าขุด2500 ไร่ ลึก7ม. จะมีความจุถึง 28ล้าน ลบ.ม.อาจเก็บน้ำได้ใกล้เคียงอ่างอื่นๆ โดยเฉพาะทุ่งทะเลหลวงซึ่งอยู่ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ลักษณะเด่นคือ สามารถกระจายน้ำจากบึงได้ครอบคลุมพื้นที่ระหว่างแม่น้ำยมกับแม่น้ำยมสายเก่า หากได้รับการพัฒนาควบคู่กับการเปิดคลองวงฆ้องที่ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลกมายังบึงใหญ่ พื้นที่รับประโยชน์ อ.สวรรคโลก อ.ศรีสำโรง อ.เมือง อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย รวมถึงพื้นที่ ต.บ้านกร่างอ.เมืองและอ.บางระกำ จ.พิษณุโลกด้วย บึงใหญ่ สามารถเติมน้ำได้จากแม่น้ำยม และที่น่าจะเป็นหลักคือ แม่น้ำยมสายเก่า ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก..เติมได้ตลอดแม้ปลายฤดูแล้ง จะเป็นการแก้ปัญหา แล้ง-ท่วม พื้นที่ฝั่งซ้ายแม่น้ำยม เพราะไม่ต้องส่งน้ำ ระบายน้ำผ่านตัวเมืองสุโขทัย..

           ปัจจุบันทราบว่าโอนให้ อบต. รับผิดชอบแต่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมน่าจะมีเจ้าภาพ โดยเฉพาะเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...ให้คนสุโขทัยได้รับรู้ทั่วกัน..ดังกล่าว

 (เปมิกา มหาชน/รายงาน/ทัศนา   บัวคำ/ข้อมูล/) นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่..www.maemoeipost.com

 

 

 

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกรู เป็นประธานพิธีมอบถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอคีรีมาศ จ.สุโขทัยโดยผู้แทนพระองค์ท่านพลเอกบัณฑิตข่าวยอดนิยม @โฆษณาประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @โฆษณาประชาสัมพันธ์