ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว

จันทร์ ที่ 17 กรกฏาคม 2560 จำนวนอ่าน 5203 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว
 

ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว

ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าว

  

    ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่: โดย ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบริหาร ครั้งที่ 7 วันพุธ ที่ 12 กรกฏาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยมี พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รอง ผบช.ภ.5 ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อมอบนโยบายในเรื่องการบันทึกและการเปรียบเทียบปรับตาม กฏหมายจราจร ก่อนเริ่มการประชุม  ได้มีการกราบไหว้บูชาพระรัตนตรัย ในทัศนะของชาวพุทธหลังจากนั้น ได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการตำรวจผู้มีผลการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือน เพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจ หลังจากนั้นเข้าสู่วาระการประชุม

         สำหรับวันนี้ มีผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล , พ.ต.อ.พิเชษฐ จีระนันตสิน , พ.ต.อ.สถาพร โพธิ์ศรี , พ.ต.อ.ศิริวัฒน์  บุญประสิทธิ์ รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ ผกก.อก.ภ.จว.เชียงใหม่ , พ.ต.อ.สมพร ปานพรหม ผกก.( สอบสวน ) , ผู้แทนจาก กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม่ จากกลุ่มงานจราจร , ผกก.สถานีตำรวจในสังกัด ผู้แทนหน่วยตำรวจจากกองบัญชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฝ่ายอำนวยการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม

         สำหรับการประชุมบริหารประจำเดือน ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ มีเป็นประจำทุกเดือน เว้นแต่ผู้บังคับบัญชาติดภารกิจ ก็อาจมีการเลื่อนไป หรือ หากไม่มีข้อราชการสำคัญเร่งด่วน ที่จะมอบหมาย หรือสั่งการในที่ประชุม ผู้บังคับบัญชาอาจแจ้งเลื่อนไปก่อน

         วัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินการประชุม ก็เพื่อติดตามปัญหาในการบริหารจัดการของหน่วย ในแต่ละบทบาท อำนาจหน้าที่ ที่ได้สั่งการไปผลเป็นประการใด หัวหน้าหน่วยในสังกัด มีหน้าที่จะต้องแจ้ง หรือ ชี้แจงต่อที่ประชุมบริหารประจำเดือน ได้รับทราบ เพื่อเป็นข้อมูล

         ในการประกอบการพิจารณาดำเนินการ มอบหมายสั่งการ หรือ นำไปสู่การประชุม ในระดับกองบัญชาการและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อการดำเนินการ ตามนโยบายของหน่วยเหนือ พร้อมกับรับฟังข้อสั่งการ นำกลับมาสู่การปฏิบัติในระดับ ตร.ภาค และ ภ.จว.ฯ ต่อไป

         สำหรับการประชุม ครั้งนี้ใช้สถานที่ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเชียงใหม่ จำกัด เลขที่ 150 หมู่ 1 ต.ไชยสถาน อ.สารภี จว.เชียงใหม่ตามข่าว ( PR.ประชาตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่/รายงาน) นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...

www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย เป็นประธานในการ ประชุมฯคณะผู้บริหารประจำเดือน ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 / 2560และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแด่ตำรวจที่ทำความดีในหน่วยงานตามข่าวข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจทั่วไป