ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!

อังคาร ที่ 25 กรกฏาคม 2560 จำนวนอ่าน 1842 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!
 
ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!
 
ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!
 
ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!
 
ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!
 
ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!
 
ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!
 
ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!
 

ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!

ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!

     ที่จ.สุโขทัย.: เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 60 เวลา 09.15 น. ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่า ท่าน พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ 3 /ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่3 พร้อมด้วย ท่าน พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ 3 ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยเพื่อรับฟังและประชุมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องทะเลหลวง 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย โดยมี นายปิติ แก้วสลับสี ผวจ.สุโขทัย ,มี ท่าน พล.ต.ทรงวุฒิ จิตตานนท์ ผบ.กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จังหวัดสุโขทัย ,ท่าน พล.ต.ต. สมศักดิ์ ทองแท่ง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย ,ท่าน พ.อ.บุญประสิทธิ์ มีสอาด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาให้การต้อนรับ ท่านแม่ทัพภาคที่ 3 เดินทางไปที่ลานเอนกประสงค์ อบจ.สุโขทัยและขึ้นแท่นรับการแสดงความเคารพ กล่าวให้โอวาท เปิดการตรวจความพร้อม ตรวจเยี่ยมกำลังพลและหน่วยงาน ตลอดจนมูลนิธิ องค์กร ต่างๆที่มาร่วมฝึกซ้อมบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุโขทัย ซึ่งจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุโขทัย กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสุโขทัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิต่างๆในจังหวัดสุโขทัย บูรณาการร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อม ซักซ้อมความเข้าใจตามขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สร้างเครือข่ายความช่วยเหลือและ สร้างความมั่นใจในการรับมือกับภัยพิบัติ การติดต่อสื่อสาร ให้แก่ประชาชน ทั้งทางบกทางน้ำ และทางอากาศ โดยการฝึกซ้อมแผน,การสั่งการกรณีเกิดภัยพิบัติ ,การค้นหาผู้สูญหายจากการจมน้ำ ,การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ ได้แก่ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยพิบัติ และการเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยง ,การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำโดยอากาศยาน เครื่องบิน ,การค้นหาผู้สูญหายจากการจมน้ำ และกิจกรรมความพร้อมของขบวนเรือที่พร้อมปฏิบัติงานหากเกิดภัยพิบัติ

    ทั้งนี้สวท.สุโขทัย FM 93.75 MHz , อสมท.สุโขทัย FM 99.25 MHz และทางสถานีวิทยุชุมชน 12 แห่ง ในจังหวัดสุโขทัย ดำเนินการถ่ายทอดเสียงบรรยากาศสดในช่วงเวลา 10.00 - 11.00 น. และทีมผลิตรายการนอกสถานที่ของ nbt พิษณุโลก ได้มาบันทึกรายการเพื่อนำไปออกอากาศสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่กับการทำงานแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนที่พร้อมช่วยเหลือประชาชน

    ในขณะที่แม่ทัพภาคที่ 3 มีความพอใจกับความพร้อมของทุกหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ กู้ภัย จิตอาสากับหน่วยทหาร และการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดสุโขทัย พร้อมฝากทุกหน่วยให้ทำงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองของทุกภาคส่วนดังกล่าว(ปอ มหาชน/รายงาน/ข้อมูลจาก../ PR.สุโขทัย) นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกของคนชาวเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านแม่ทัพภาคที่3 เป็นห่วงชาวสุโขทัย หิ้วปีกท่านรองผดุงฯคนเก่งเรื่องน้ำ ติดตามแก้ไขสถานการณ์น้ำพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมด่วน!ข่าวยอดนิยม @ข่าว กองทัพบกฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าว กองทัพบกฯ