ท่านผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นทำให้ขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ

พุธ ที่ 4 มีนาคม 2563 จำนวนอ่าน 1814 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นทำให้ขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ
 
ท่านผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นทำให้ขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ
 
ท่านผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นทำให้ขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ
 
ท่านผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นทำให้ขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ
 

ท่านผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นทำให้ขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับ

ท่านผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นทำให้ขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาดี ปลื้มใจไปแล้วตามข่าว

    ที่กองบังคับการ ภ.จว.ลำพูน เมื่อวันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ผู้สื่อข่าว รายงานเข้ามาว่า ท่านพล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล  ผบก.ภ.จว.ลำพูน  เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจังหวัดลำพูน เพื่อเป็นทำให้ขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาดี ปลื้มใจไปแล้วตามข่าว ในภาพไปตรวจ ตรวจเยี่ยม สภ.เหมืองจี้ ฯ พบท่าน  พ.ต.อ.สุวิทย์ ห่วงทอง ผกก.ฯ พร้อมด้วย ข้าราชการตำรวจอยู่ปฎิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ และ กำชับการปฎิบัติดังนี้  เน้นการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ตามมาตรการยกระดับการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว สุภาพ อ่อนโยน  เข้มงวดกวดขันจับกุมรถควันดำตามมาตรการการช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง มอบเสื้อจิตอาสาให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการเมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่  ภ.จว.ลำพูน

         และ เวลา ๑๔.๐๐ น. ท่าน ผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล  ผบก.ภ.จว.ลำพูน ได้ไปตรวจเยี่ยม สภ.ทากาศฯ พบ ท่าน พ.ต.อ.ปิยะพงษ์ ชำนาญ  ผกก.ฯ พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ อยู่ปฎิบัติหน้าที่รายงานเหตุการณ์ปกติ

กำชับการปฎิบัติดังนี้  - เน้นการให้บริการประชาชนทั้งในและนอกสถานที่ตามมาตรการยกระดับการให้บริการ สะดวกรวดเร็ว สุภาพ อ่อนโยน - เข้มงวดกวดขันจับกุมรถควันดำตามมาตรการการช่วยลดปัญหาหมอกควันในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

ได้ มอบเสื้อจิตอาสาให้กับข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการเมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ ตรวจความเรียบร้อยในการก่อสร้างโรงจอดรถเพื่อบริการประชาชนภายในบริเวณ สภ.ทากาศดังกล่าวตามข่าว ( ปอ คลองตัน/รายงาน / ข้อมูล จาก...PR ...กองบังคับการ จ.ลำพูน ) นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวในมือถือได้ที่...www.maemoipos.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านผู้การฯ พล.ต.ต.นฤชิต เนียวกุล เดินสาย มอบเสื้อจิตอาสาให้กับ ข้าราชการตำรวจเพื่อใช้ในการช่วยเหลือประชาชนและทางราชการ เมื่อมีเหตุภัยพิบัติหรืออุบัติภัยเกิดขึ้นในพื้นที่ และ ตรวจเยี่ยมโรงพักทุกสภ.ในจข่าวยอดนิยม @ข่าวอาชญากรรม-ตำรวจภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวอาชญากรรม-ตำรวจภาคเหนือ