ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา

อาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 จำนวนอ่าน 2144 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา
 
ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา
 
ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา
 
ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา
 
ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา
 
ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา
 
ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา
 
ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา
 

ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตา

ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตาก ให้ชาวบ้านปลื้มใจไปแล้ว

 

  ที่ทำการกำนันต.แม่จะเราอ.แม่ระมาด จ.ตาก  เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ณ  ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:30 น ถึงเวลา 15:30 น ณศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาด ได้มาเป็นประธานเปิดงาน (ศูนย์ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท ภาคประชาชนแม่จะเรา) ให้ท่าน ภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์ กำนันตำบลแม่จะเรา และยังเป็นนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดตาก ได้ทำพิธี เปิดศูนย์ไกลเกลี่ยภาคประชาชน ตามข้อกฎหมายใหม่  โดยเป็น ประธานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนแม่จะเราโดยตำแหน่งได้เผยและ กล่าวรายงานมีท่าน (อัยการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ)  มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ การไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท ยุติธรรมจังหวัดตาก สาขาแม่สอด บรรยายถึงแนวทาง นโยบายขับเคลื่อนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน หลังจากนั้นมีการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ย เคสของชาวบ้าน ตามระบบ ของศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตำบลแม่จะเรา คณะทำงานบริหารประจำศูนย์  โดยมีท่าน ภาณุภัตริย์ สูรยเสนีย์  ประธานคณะทำงาน

ท่าน สุรพล จันธิดา เป็นรองประธานคณะทำงาน ท่าน สุรพล โยธา เป็นคณะทำงานท่าน ธุระ พรหมวิหาร เป็นคณะทำงาน ท่าน อัธชัยปรวน แก้วมณี เป็นคณะทำงาน ท่านสมัย สายบัว เป็นคณะทำงานท่าน สมบัติ หม่อนกันทา เป็นคณะทำงานและเหรัญญิก ผู้ไกล่เกลี่ย

ที่ได้รับหนังสือรับรองขึ้นทะเบียน ประจำศูนย์ตำบลแม่จะเรา ท่าน น้อย ปวงดอกจี๋ เป็น คณะทำงานและเลขานุการ เนื่องจาก ตามที่กระทรวงยุติธรรม แต่มีการมอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทพศ 2562 โดยมีเป้าหมายคือ เพื่อ ให้ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชุมชน ได้ยังเป็นระบบมีมาตรฐาน ประชาชนที่มีข้อพิพาท สามารถเข้าถึงความยุติธรรม ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน รวมถึงพัฒนาศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน ให้สามารถดำเนินงานไกล่เกลี่ยได้ตามพระราชบัญญัติ แห่งกฎหมาย สำนักงานยุติธรรมจังหวัดตาก จึงได้จัดกิจกรรมเปิดตัวศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนแม่จะเราและจัดกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดย จัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทขึ้นใน

วันพฤหัสที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 8:30 น ถึง 15:30 น ณศูนย์ไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ทำการตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเราอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตาก ตามข่าว ( เปมิกา มหาชน/รายงาน) หนังสือพิมพ์แม่เมยโพสต์ของภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่... www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ตำบลแม่จะเรา ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากนำร่อง!เปิดแล้วศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ที่ทำการกำนันตำบลแม่จะเราเชิญท่าน เลิศศักดิ์ ทับผึ้ง นายอำเภอแม่ระมาดมาเป็นประธานเปิดให้ท่านภาณุภัตข่าวยอดนิยม @ข่าว การเมืองท้องถิ่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าว การเมืองท้องถิ่น