สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว

ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 จำนวนอ่าน 1809 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว
 
สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว
 
สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว
 
สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว
 
สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว
 
สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว
 
สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว
 
สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว
 

สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว

สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าว

 

ที่สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร  เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ท่าน สมศักดิ์ กาญจนะคช หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า จังหวัดกำแพงเพชร สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชได้เผยกับนิวส์มหาชนว่า ทางตนเองเห็นความสำคัญต่อการดำรงชีพชีวิตประจำวันเป็นห่วงลูกน้องผู้มีรายได้น้อยที่ทางการมิให้ออกจากบ้านไปใหนในตอน (โควิด19 ระบาด) โดยตนเองได้ (น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่ทรงได้พระราชทานแนวทางการสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ ของประชาชน เพื่อให้พึ่งตนเองได้ )  ซึ่งจะเป็นทางออกสำหรับวิกฤตโรคระบาด และปัญหาต่างๆที่ประเทศไทยในปัจจุบันที่กำลังเผชิญอยู่ โดยหัวหน้าสถานีฯ ได้ส่งเสริมเชิญชวนให้เจ้าหน้าที่ของสถานีฯ  ทุกคน มาร่วมกันจัดทำโครงการสวนเกษตรไฟป่าคลองวังเจ้า โดยใช้พื้นที่ว่างบริเวณที่ทำการของสถานีฯ เป็นสถานที่ดำเนินการ ได้เริ่มดำเนินการเมื่อ เดือน กุมภาพันธ์ 2563 ต่อเนื่องเรื่อยมา โดยขั้นตอนการดำเนินการ เริ่มจากหัวหน้าสถานีฯ ทำการพูดคุยหารือกับเจ้าหน้าที่ ถึงแนวคิดจะทำการพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณสถานีฯในส่วนที่เป็นพื้นที่ว่างให้เกิดประโยชน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และตกแต่งให้สดชื่น สวยงาม สร้างสภาพแวดล้อมให้สถานที่ทำงานน่าอยู่ และสร้างพื้นฐานความพอมี พอกิน พอใช้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน จนทุกคนเห็นด้วย จากนั้นจึงได้ร่วมกันใช้เวลาว่างจากภารกิจงานปกติมาวางแผนและเริ่มดำเนินการ เตรียมดิน เตรียมแปลง เตรียมค้างปลูก เตรียมเมล็ดพันธุ์ เตรียมต้นกล้า รวมถึงเตรียมวัสดุบำรุงดิน  จากนั้นจึงเริ่มปลูก และบำรุงดูแลมาจนได้ผลผลิตที่ดีดังกล่าวตามข่าว

(ปอ ป่าลั่น/รายงาน)นสพ.นิวส์มหาชนนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.news-mahachon.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : สถานีควบคุมไฟป่าคลองวังเจ้า!กำแพงเพชร เยี่ยมยุคโควิด (พืชผักสวนครัว ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)ในยามว่างจากภารกิจดับไฟป่า ให้เจ้าหน้าที่ร่วมกันปลูกพืชสวนครัวดังกล่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมคำรวจภาคตะวันออก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมคำรวจภาคตะวันออก