ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 25 กรกฏาคม 2564 จำนวนอ่าน 1397 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่ โรงพยาบาลสนามตามข่าว
 

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่โรงพยาบาลสนามตามข่าว

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใจต่อแพทย์และพยาบาลที่

โรงพยาบาลสนามตามข่าว

 

 

  ที่โรงพยาบาลสนาม อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 64  เวลา 10.00 น. ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วยท่าน นพ.  วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตาก  ปลัดจังหวัดตาก  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด นายอำเภอแม่สอด  นายกเทศมนตรีเทศบาลแม่สอด  ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 และตรวจการจัดตั้งสถานที่รองรับผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

โดยคณะฯ ได้เดินทางไปที่โรงเรียนอิสลามศึกษา ระดับขยายโอกาสทางการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ อ.แม่สอด ซึ่งจัดตั้งเป็น Community Isolation (ci) หรือสถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง (สีเขียว)

ในชุมชน พร้อมทั้งให้กำลังใจและมอบหน้ากากอนามัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่ดังกล่าว ด้วย จากนั้น คณะฯ ได้เดินทางไปที่บ้านแม่ตาวใหม่ หมู่ 3 ต.พระธาตุผาแดง อแม่สอด เพื่อตรวจเยี่ยมการสอบสวนโรคในหมู่บ้าน หลังพบการแพร่ระบาดในพื้นที่ดังกล่าว และมีการล็อคดาวน์พื้นที่เพื่อดำเนินการตรวจเชื้อเชิงรุก และป้องกันการแพร่ระบาดออกไปสู่วงกว้าง หลังจากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมจัดตั้ง Community Isolation (ci) ในพื้นที่ ต.แม่กุ อ.แม่สอด โดยใช้อาคารโรงยิมกาสะลองของโรงเรียนเทศบาลตำบลแม่กุ เป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการในชุมชน ทั้งนี้ จะมีการดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขในด้านความปลอดภัย เพื่อความมั่นใจของประชาชนบริเวณข้างเคียง หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะ ได้เดินทางไปที่วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตาก (มศว.แม่สอด) เพื่อตรวจดูความพร้อมของอาคารสถานที่ ในการจัดตั้งเป็น Community Isolation (ci) ไว้รองรับผู้ติดเชื้ออีกแห่งหนึ่ง ซึ่งมีบริเวณพื้นที่กว้างขวาง และอาคารเพียงพอสำหรับเป็นสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อ หากมีการแพร่ระบาดในพื้นที่และจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น สำหรับสถานการณ์ในภาพรวมของอำเภอแม่สอด ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เปิดเผยว่า ปัจจุบันยังพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่ติดเชื้อมาจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายเดิม โดยจังหวัดตากได้มีแนวทางในการรับมือกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้น โดยการจัดตั้งศูนย์ Community Isolation ไว้รองรับผู้ป่วยสีเขียว (ไม่มีอาการ) ซึ่งอยู่ในชุมชนต่างๆ ที่พบการแพร่ระบาด รวมถึงการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามด้วย ทั้งนี้ ยังมีการประเมินและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด และมีการล็อคดาวน์ในพื้นที่พบคลัสเตอร์การติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดออกสู่วงกว้าง และดำเนินการสอบสวนโรค เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางและยกระดับมาตรการป้องกันตามสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ ต่อไป

       โอกาสนี้ ท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้ให้กำลังใจและส่ง นักรบชุดขาวพยาบาลวิชาชีพ 3 ราย ได้แก่ นางสาวจิตราภรณ์ คิมหันต์ขุนเขา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ระมาด , นางสาวภาริณี แก้วน้อย พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลแม่ระมาด และนางสาวธารารัตน์ ยะสุคำ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลอุ้มผาง ไปปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มที่มีอาการรุนแรงปานกลาง ณ โรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลบุษราคัม จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 25 ก.ค. - 9 ส.ค. 2564 นี้ด้วยดังกล่าวตามข่าว(ข้อมูล ภาพ / ข่าว จาก.. ส.ปชส.ตาก / ปอ คุ้มพะลอ / รายงาน )นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวไดที่....www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าฯ ตาก ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่อำเภอแม่สอด พร้อมตรวจเยี่ยม (Community Isolation) สถานที่รองรับผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรง และ ให้กำลังใข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมตำรวจภาคเหนือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมตำรวจภาคเหนือ