(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข

พุธ ที่ 20 ตุลาคม 2564 จำนวนอ่าน 983 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 
(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข
 

(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข

(วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี

วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษาผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด ตำรวจภาค5 ปลื้มใจ!ไปแล้ว ตามข่าว

 

 

      ที่ ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่  เมื่อวันที่17 ตุลาคม 2564  ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากศูนย์ภาคเหนือ เข้ามาว่า   ท่าน พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ท่าน พิยดา ต๊ะวิชัย ประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ,ท่าน  พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช.ภ.5 ,ท่าน พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 ,ท่าน พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ รอง ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย คุณกรรณิกา พัวประเสริฐ รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ,ท่าน พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5  ท่าน พล.ต.ต.พิเชษฐ  จีระนันตสิน รอง ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย คุณวิรัชฎา

จีระนันตสิน รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 ,ท่าน พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 พร้อมด้วยคุณรุ่งทิพย์ บุญทวี รองประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค 5 , ผบก.ในสังกัด ภ.5 พร้อมคู่สมรส , รอง ผบก., ผกก.ในสังกัด บก.อก.ภ.5 , บก.กค.ภ.5 และบก.สส.ภ.5 ได้ร่วมพิธีวันตำรวจ ประจำปี 2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 17 ต.ค.2564 เวลา 08.00 น. - 11.00 น. ณ อาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยได้ประกอบพิธีดังนี้ 1. พิธีไหว้พระพุทธประทานยศบารมี/ศาลพระพรหม/พระภูมิเจ้าที่ /พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์สถานตำรวจผู้กล้าแห่งล้านนา 2. พิธีการทางศาสนา 3. พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดี/ข้าราชการตำรวจดีเด่น ประจำปี 2564 รวมจำนวน 42 นาย 4.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับที่ปรึกษาตำรวจภูธรภาค 5 รวม 21 ท่าน 5. พิธีมอบเงินสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5 6. พิธีมอบทุนการศึกษาบุตรให้กับบุตรข้าราชการตำรวจในสังกัด บก.อก.ภ.5 , บก.กค.ภ.5 และ ศฝร.ภ.5 รวมจำนวน 227 ทุนๆละ 3,000 บาท รวมเป็นเงิน 681,000 บาท ณ อาคารคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยผู้เข้าร่วมพิธีได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัดดังกล่าวตามข่าว (วุฒิ มหาชน – ภาพข่าว / / เล็ก คุ้มพระลอ – รายงานข่าวมาจากศูนย์ข่าวภาคเหนือ / ปอ คลองตัน  – นำเสนอข่าว)นสพ.อาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : (วันที่17 เป็นวันตำรวจ) ตำรวจภูธรภาค 5 จัดพิธี วันตำรวจ ประจำปี 2564 โดยจัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณให้กับพลเมืองดีและข้าราชการตำรวจดีเด่น พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับ ที่ปรึกษข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจทั่วไป