ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย

เสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 จำนวนอ่าน 176 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 
ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย
 

ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย

ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว) ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย ท่าน พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี  (คนดี ของชาติ)  มือปราบหน้าหยกผกก.สภ.คลองลึก ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ดังกล่าวตามข่าว

   

 

 

                ที่สภ.อ.คลองลึก โรงเกลือ จ.สระแก้ว ผู้สื่อข่าว รายงานมาจากศูนย์ข่าว ภาคตะวันออก เข้ามาว่าเมื่อ วันที่ 4 เมษายน 2567 ท่าน ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า”มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผีจาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50กว่ากิโลเมตร เพื่อเอาไวไฟจากไทยไปทำการใช้ หลอกลวงให้ชาวไทย ให้โอนเงินและทำเป็นบ่อนออนไลน์ ทำให้รัฐเสียหายเกือบพันกว่าล้านถูกตำรวจไทยทลายไปแล้วตามข่าวโดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว)ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย ท่าน พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี  (คนดี ของชาติ)  มือปราบหน้าหยกผกก.สภ.คลองลึก ให้การต้อนรับและรายงานสถานการณ์ให้รับทราบทุกขั้นตอนในการดำเนินคดีทำให้ท่าน รอง ธนา ปลื้มใจ บอกกับคนข่าวว่าปลื้มใจมากในการทำงานของทุกหน่วยงานขอขอบคุณ ผ่านทางผู้สื่อข่าว ทุกๆหน่วยงานที่ได้ตั้งใจทำงานดังโดยเฉเพาะ ท่าน ผกก.แอน สภ.คลองลึก ที่เป็นเจ้าของพื้นที่ ที่ทำงานกันสุดยอดเยี่ยมดังกล่าวตามที่

       สำนักงานตำรวจแห่งชาติ/ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)/ ร่วม กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2     ได้แถลงข่าว ไปแล้ว ดังกล่าว ตามที่ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้น 2 เป้าหมาย เป็นอาคารไม่มีเลขที่ ในพื้นที่ ม.7 ต.ป่าไร่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว และบริษัทให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ ซึ่งเข้าข่ายความผิด ตาม มาตรา 67 (1) พรบ.การประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 ฐานประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจการโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาต

.

      สืบเนื่องจาก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้สั่งการให้ศูนย์ AOC กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ทำการปราบปรามการกระทำความผิดออนไลน์เชิงรุก เป็นที่มาให้กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ตั้งชุดสายตรวจออนไลน์ เพื่อติดตามและตรวจสอบเว็บไซต์ผิดกฎหมาย

.

จากการสืบสวนพบเว็บไซต์กระทำความผิดทางออนไลน์ ที่มีการใช้บริการอินเตอร์เน็ต อยู่ในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว นำมาจนสู่การ ปฏิบัติการตรวจค้นดังกล่าว โดยจุดแรก เป็นอาคารร้าง ที่เคยเป็นอาคารสำนักงานขายคอนโดมิเนียม จ.สระแก้ว มีการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตที่น่าจะเกี่ยวข้องกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และการพนันออนไลน์ โดยมีบริษัทเอกชนรายหนึ่ง เป็นผู้ขอใช้บริการติดตั้งอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นสายอินเตอร์เน็ต แบบ leased line ความเร็วสูง (1000mbps/200mbps) อย่างผิดสังเกต ลักลอบฝังสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตใต้ดิน ลากผ่านที่ดินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านหลังอาคารร้างดังกล่าว เป็นระยะทางกว่า 700 เมตร ก่อนจะข้ามแดนไปยังประเทศกัมพูชา มีการขอใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง รวมทั้งหมด 6 วงจร หมายเลข IP ที่เปิดให้บริการกว่า 384 หมายเลข มีชื่อผู้ขอใช้บริการอินเตอร์เน็ต 4 ราย แต่มีผู้ชำระค่าบริการรายเดือนเป็นคนเดียวกัน

.

ระหว่างที่รถขุดดินจากกองกำลังบูรพาฯ กำลังขุดเพื่อหาแนววางสายสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่ฝังอยู่ใต้ดินนั้น เจ้าหน้าที่พบว่าสายอินเตอร์เน็ตฯ มีร่องรอยถูกตัดจำนวน 3 เส้น เมื่อดูกล้องวงจรปิด พบว่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าค้นอาคารดังกล่าว ปรากฏภาพชาย 2 คน เข้ามาตัดสายอินเตอร์เน็ต

.

ขณะที่เจ้าหน้าที่อีกชุด เข้าตรวจสอบจุดที่2 เป็นบริษัทให้บริการเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตฯ กรุงเทพฯ หลังพบว่าเป็นบริษัทที่มีชื่อขอใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ตภายในอาคารร้าง ที่จ.สระแก้ว พบตัว “นาย ก.” เป็นกรรมบริษัทฯ และเป็นผู้ชำระค่าบริการอินเตอร์เน็ตภายในอาคารร้าง จากการสอบถาม “นาย ก.” รับว่าตนเป็นผู้ขอใช้อินเตอร์เน็ตฯและติดตั้งสายสัญญาณด้วยตนเอง รับว่าจ้างมาจาก “นาย ป.” เป็นรายเดือน เดือนละ 300,000 บาท เป็นเวลาเกือบ 2 ปี โดยหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด เพื่อนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

.

ผลการปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ ท่าน พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ รรท.ผบ.ตร.,ท่าน พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., ท่าน พล.ต.ท.ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้ช่วย ผบ.ตร., ท่าน พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.2, ท่าน พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท., ท่านพ.ต.อ.ปัถย์ภวิศ วงษ์พินิจ ผกก.กลุ่มงานสนับสนุนคดีเทคโนโลยี บก.ปอท. พร้อมด้วย กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว, กองกำลังบูรพา และ กสทช.ท่านพล.ต.ต.ออมสิณ บุญญานุสนธิ์ (คนดี สีขาว)ผบก.ภ.จว.สระแก้ว พร้อมด้วย ท่าน พ.ต.อ.อโณทัย จินดามณี  (คนดี ของชาติ)  มือปราบหน้าหยกผกก.สภ.คลองลึก ตามข่าว (ลอง มหาชน มาจากภาคสนามข่าว ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก / ปอร์ คุ้มพระลอ เรียบเรียง)นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านพล.ต.อ. ธนา ชูวงศ์ (รอง ผบ.ตร.) “มือปราบหน้าหวานแห่งภาคอีสานเก่า” บินด่วน มาตรวจสถานที่ๆแก็งคอเซ็นเตอร์ผี จาก เขมร ลากสายเขเบิ้ลจาก จ.สระแก้วมายังชายแดนเขมร 50 กว่ากิโลเมตร โดยมี...ท่านพล.ต.ต.ออมสข่าวยอดนิยม @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์