ประชุมเชิงปฎิบัติการของ(กองกำลังนเรศวร)เพื่อการพัฒนาแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยมีท่านพล.ต.นพพร เรืองจันทร์ผบ.กองกำลังจัดเสวนาตามข่าว

พุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2559 จำนวนอ่าน 2858 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ประชุมเชิงปฎิบัติการของ(กองกำลังนเรศวร)เพื่อการพัฒนาแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยมีท่านพล.ต.นพพร เรืองจันทร์ผบ.กองกำลังจัดเสวนาตามข่าว
 
ประชุมเชิงปฎิบัติการของ(กองกำลังนเรศวร)เพื่อการพัฒนาแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยมีท่านพล.ต.นพพร เรืองจันทร์ผบ.กองกำลังจัดเสวนาตามข่าว
 
ประชุมเชิงปฎิบัติการของ(กองกำลังนเรศวร)เพื่อการพัฒนาแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยมีท่านพล.ต.นพพร เรืองจันทร์ผบ.กองกำลังจัดเสวนาตามข่าว
 
ประชุมเชิงปฎิบัติการของ(กองกำลังนเรศวร)เพื่อการพัฒนาแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยมีท่านพล.ต.นพพร เรืองจันทร์ผบ.กองกำลังจัดเสวนาตามข่าว
 

ประชุมเชิงปฎิบัติการของ(กองกำลังนเรศวร)เพื่อการพัฒนาแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยมีท่านพล.ต.นพพร เรืองจันทร์ผบ.กองกำลังจัดเสวนาตามข่าว เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามา ว่าท่านพอ.ประสาน แสงศิริรักษ์เสนาธิการกองกำลังนเรศวรได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าทาง

ประชุมเชิงปฎิบัติการของ(กองกำลังนเรศวร)เพื่อการพัฒนาแนวชายแดนอย่างยั่งยืนโดยมีท่านพล.ต.นพพร เรืองจันทร์ผบ.กองกำลังจัดเสวนาตามข่าว

    เมื่อวันที่ 5 ก.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามา ว่าท่านพอ.ประสาน แสงศิริรักษ์เสนาธิการกองกำลังนเรศวรได้เผยกับผู้สื่อข่าวว่าทางกองกำลังฯได้เชิญหน.ส่วนราชการที่อยู่แนวชายแดนไปจนถึงแม่ฮ่องสอนมาเสวนาประชุมฯเชิงปฎิบัติการเสวนาร่วมเพื่อพัฒนาแนวชายแดนที่กองกำลังนเรศวรควบคุมดูแลกำกับในเขตตามแนวชายแดน ได้ทำการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาแนวเขตชายแดนอย่างยั่งยืนดังกล่าวโดยมีท่านพลตรี นพพร เรือนจันทร์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร เป็นประธานจัดงานร่วมกับสัมนาเชิงปฎิบัติการ ความสัมพันธ์ไทยเมียนมา เขตแดน และการบริหารการจัดการชายแดน เพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน ในครั้งนี้ ที่โรงแรมเซ็นธาราแม่สอดฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 4-6 กรกฎาคม 2559 ตามข่าวโดยมีท่านวศิน ธีรเวชญาณ ที่ปรึกษากระทรวงการต่างประเทศและเขตแดนเป็นประธานในพิธี เปิดการอบรมสัมนามีโดยมีท่าน พล.ท. อนุศักดิ์ เผ่านาค .เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร ท่านธนกฤต กลิ่นนาคประธานชมรมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย และประธานชมรมสื่อสิ่งพิมพ์กลาโหมรุ่น2/59 เข้าร่วมเสวนาและท่านภพวิเชษฐ์ ศิลป์ชูศรี พัฒนาธุรกิจจังหวัดตาก และตัวแทนจากทุกภาคส่วนตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่บ้านกำนันตามแนวเขตชายแดนในจังหวัดตาก 5 อำเภอ จังหวัดตาก และทุกอำเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งการจัดงานสัมนาในครั้งนี้มีหน่วยงานหลายหน่วยงานอาธิเช่นกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงมหาดไทยกรมกิจการชายแดนทหาร  กองอำนวยการการปฎิบัติการนโยบายชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน(กอ.นชท.)และกองกำลังนเรศวรได้จัดการสัมนาครั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนชายแดนจ.ตาก โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา โดยเฉพาะเรื่องเขตแดนและการแลกเปลี่ยนขัอมูลและปัญหาในท้องถิ่นกับหน่วยงานส่วนกลาง ตลอดถึงการซักซ้อมความเข้าใจระหว่างหน่วยงานเกี่ยวกับแนวทางในการการปฎิบัติไปตามแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามารถดำเนินการต่างๆด้านเขตแดนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อให้สามรถดำเนินการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดนได้อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินกิจการดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการทูตประชารัฐของรัฐบาลซึ่งปัจจุบันความสัมพันธ์-ไทยเเละเมียนร์มา อยู่ในระดับที่ดีมากทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศขยายตัวไปทุกมิติ จ.ตากมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเมียนมาร์ อาทิเช่น การจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด-เมียวดี การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเมยแห่งที่2  และการจัดทำความตกลงการข้ามแดนโดยใช้ Border pass อย่างไรก็ตามพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากยังไม่มีการสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนให้ชัดเจนตามที่ตกลงกันไว้ จึงอาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจระหว่างกันได้ในเรื่องของเขตแดน เพื่อรองรับการขยายตัวของความร่วมมือและความเชื่อมโยงกิจกรรมต่างๆตามแนวชายแดนดังกล่าวตามข่าว(เปมิกา มหาชน นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ สื่อสิ่งพิมพ์กลาโหม)รายงาน ดูเพิ่มเติมบนมือถือของท่าน ได้ที่ www.maemoeipost@gmail.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag :



ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมตำรวจภาคใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมตำรวจภาคใต้