ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว

พุธ ที่ 19 เมษายน 2560 จำนวนอ่าน 1607 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว
 
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว
 
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว
 
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว
 
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว
 
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว
 
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว
 
ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว
 

ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว

ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าว

 

 

    เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 60  ที่ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อ.เมืองตาก ท่าน เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นำส่วนราชการ พ่อค้า ประชาชน ในจังหวัดตาก ร่วมประกอบพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560

     พิธีเริ่มด้วย พิธีบวงสรวงเครื่องราชสักการะ พิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงแบบจีนของสมาคมพ่อค้าจังหวัดตาก จากนั้น เป็นพิธีสรงน้ำพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นผู้นำสรงน้ำ ตามด้วย เหล่าข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนตามลำดับ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พุทธศักราช 2277 เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5 ปีขาล เป็นเวลาล่วงมาแล้ว 283 ปี ทั้งนี้จังหวัดตากจึงได้จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดตากขึ้น เพื่อเป็นการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ผู้ทรงเป็นนักรบฝีมือเลิศ ทรงกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย อยู่มาจนถึงทุกวันนี้ดังกล่าวตามข่าวนสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกเข้าไปดูข่าวในมือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก! จัดพิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพและสรงน้ำสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี 2560 มีท่านผู้การฯจ.ตากร่วมงานด้วยดังกล่าวข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์