ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว

ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 จำนวนอ่าน 117 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว
 
ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว
 

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563) ตามข่าว

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำปี 2563) ตามข่าว

 

   ที่บริเวณศาลาสิริชล เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 63 เวลา 15.00 น. ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำปี 2563 โดยมี ท่าน พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ท่าน วรพจน์ วรพงษ์ ผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพล ผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายอำเภอสามเงา นักกีฬาเรือพาย และประชาชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

   เนื่องด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. ร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เป็นปีที่  9 นั้น ในการนี้การแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2563 ได้ทำการแข่งขันเสร็จสิ้นลงแล้ว และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานถ้วยรางวัล เพื่อมอบแก่ชมรมกีฬาที่ชนะเลิศการแข่งขันในประเภทต่างๆ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

   โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้เป็นประธานเบิกผู้แทนชมรมขึ้นรับถ้วยพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ตามลำดับประกอบด้วย ทีมที่ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทเรือกรรเชียง ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี ,  ทีมที่ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภทเรือแคนูคยัค ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , ทีมที่ได้ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประเภท เรือยาว

   ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี และทีมที่ได้ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประเภทบอร์ดยืนพาย ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก้

   สำหรับการมอบโล่รางวัลเกียรติยศ ให้แก่ชมรมที่ชนะเลิศคะแนนรวมตามประเภทเรือ ประกอบด้วย ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเรือกรรเซียง ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี , ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเรือแคนู ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเรือคยัค ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ , ชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเรือยาว 5 ฝีพาย ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี และชนะเลิศคะแนนรวมประเภทเรือยาว 10 ฝีพายชาย ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายเจ้าพระยานนทบุรี

   นอกจากนี้ ได้มีการมอบถ้วยรางวัลรองชนะเลิศคะแนนรวมตามประเภทเรือ ประกอบด้วย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวม ประเภทเรือกรรเชียง ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายแม่ฮ่องสอน ฟาร์มิงโก , รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวม ประเภทเรือกรรเชียง ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายโรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ , รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวม ประเภทเรือแคนูคยัค ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเชียงใหม่ , รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวม ประเภทเรือแคนูคยัค ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายราชนาวี , รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวม ประเภทเรือยาว ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติสุโขทัย , รองชนะเลิศอันดับ 1 คะแนนรวม ประเภทเรือยาว ได้แก่ ชมรมกีฬาเรือพายเจ้าพระยานนทบุรี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวม ประเภทบอร์ดยืนพาย ได้แก่ ชมรมเรือพายโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองตามข่าว(ปอ คลองตัน/รายงาน/PR.จ.ตากข้อมูล)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

 

ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  ประจำปี 2563) ตามข่าว(ปอ คลองตัน/รายงาน/PR.จ.ตากข้อมูล)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วย(พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 25ข่าวยอดนิยม @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวสังคมมหาชนแม่เมยโพสต์