พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

เสาร์ ที่ 29 ตุลาคม 2559 จำนวนอ่าน 2805 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
 
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
 

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก

    วันนี้ ( 29 ต.ค.59 ) เวลา 15.57 น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในกิจการของวัดและบูรณะเสนาสนะ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในสมัยสุโขทัย โดยสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือ พญาลิไท กษัตริย์แห่งกรุงสุโขทัย ต่อมาในปี 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร จึงมีชื่อเต็มว่า วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วในชื่อ วัดใหญ่ หรือ วัดพระพุทธชินราช ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี และศิลปศาสตร์อันทรงคุณค่า อีกทั้งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช พระพุทธรูปสำคัญคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาช้านาน ปัจจุบัน มีพระธรรมเสนานุวัตร รองเจ้าคณะภาค 5 เป็นเจ้าอาวาสดังกล่าว(PRพิษณุโลกรายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ทั่วโลกนำเสนอข่าวเข้าไปดูรายระเอียดได้ที่..www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตติคุณ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลกข่าวยอดนิยม @ข่าวพระราชสำนักฯ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวพระราชสำนักฯ