ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว

พฤหัสบดี ที่ 20 เมษายน 2560 จำนวนอ่าน 2238 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว
 
ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว
 
ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว
 
ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว
 
ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว
 
ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว
 
ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว
 
ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว
 

ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากที่มาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว

ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากมาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าว

 

     ที่แม่สอดจ.ตาก! เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ท่านดร.อำนาจ ยุวพันธุ์ ประธานสื่อมวลชน ชายแดนแม่สอดจ.ตากได้รับเชิญจากท่านพอ.พิเศษ สีมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก มาพูดเรื่องความปรองดองสามคีของสื่อฯใน5อำเภอ ชายแดน จังหวัดตากจะพัฒนาอย่างไรในการลงข่าว(ปช.ส.)ให้ประชาชนมีความสุขอยู่ดีกินดีและมีข่าวดีๆนำมาเสนอต่อประชาชนอย่างไรในโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์เป็นโครงการที่ให้ส่วนราชการและสื่อมวลชนนักประชาสัมพันธ์ได้มาพบปะพัฒนาสัมพันธ์กัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างความรักความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์โดยมีท่าน พ.อ.พิเศษ สีมา มังมติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตาก ฝ่ายทหารให้การต้อนรับสื่อมวลชนอย่างอบอุ่นใจ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560  ณ.ห้องประชุมสวนอาหารกวางตุ้ง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดย มีท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก พ.ต.อ.มานัส ศรประพันธ์ ท่าน นายอำเภอแม่สอด นายธนยศ ปานขาว  ท่านผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอด พ.ต.อ.จำแลง สุดใจ  ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สอด-ราม นายเเพทย์แสงโรจน์ ประดับแก้ว ผู้อำนวยการสำนักควบคุมประพฤติจังหวัดตาก สาขาแม่สอด ท่าน ประเสริฐ อินทรัตน์  นายด่านศุลกากร ท่าน รองผู้กำกับการด่านตรวจคนเข้าเมืองตาก ท่าน ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก สุภาพ พวงสมบัติ ประชาสัมพันธ์แม่สอด คุณเบญจภัทร์ หมวกทอง ท่าน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14  พ.อ.กิตติพงค์ ชื่นใจชน ท่าน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33 พ.อ.อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์ และท่าน ผู้บังคับหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 346  พ.ต.ต.รัฐกร อินทนิล และท่านประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดจ.ตาก  ดร.อำนาจ ยุวพันธ์  ท่าน มนัส ทวี บก.อาวุโสนสพ.แผ่นดินแม่ ธนกฤต กลิ่นนาค ประธานชมนักข่าวภูธรแห่งประเทศไทย/กรรมการฝ่าย(ไอที)เครือข่ายบรรณาธิการนสพ.17จว.ภาคเหนือ และ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน นักประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 5 อำเภอชายแดนจังหวัดตากที่มาร่วมเสวนาประสาข่าวในพื้นที่ดังกล่าวตามข่าว(เปมิกา มหาชนรายงาน) นสพ.แม่เมยโพสต์นำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวได้ที่..www.maemoeipost.com

  

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านพอ.พิเศษสีมา มังมติ กอ.รมน.จว.ตากเชิญท่านดร.อำนาจ ยุวพันธ์ ประธานชมรมสื่อมวลชนชายแดนแม่สอดตากที่มาพูดให้สื่อฯทุกแขนงสาขาที่มาร่วมเสวนาโครงการ(สื่อมวลชนสัมพันธ์) ได้ฟังกัน!ดังกล่าวข่าวยอดนิยม @ข่าว กระทรวงทรัพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าว กระทรวงทรัพย์