ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว

จันทร์ ที่ 10 เมษายน 2560 จำนวนอ่าน 2874 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน  พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว
 
ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน  พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว
 
ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน  พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว
 
ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน  พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว
 
ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน  พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว
 
ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน  พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว
 
ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน  พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว
 
ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน  พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว
 

ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่านพ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว

ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน

พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ตามข่าว

 

 

      ที่อ.แม่สอด!จ.ตาก ผู้สื่อข่าวรายงานเข้ามาว่าเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560ท่าน พ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14 เป็นประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนม่า(แม่สอด)พร้อมคณะกรรมการฝ่ายไทยได้ให้การต้อนรับท่าน พ.ต.อ่อง โก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 ประธานกรรมการฯ TBC ฝ่ายเมียนม่า(เมียวดี) และ คณะกรรมการฝ่ายเมียนมาที่ได้เดินทางมาประชุมกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย -เมียนมาร์ แม่สอด- เมียวดี หรือ TBC ครั้งที่ 37 ที่ ฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ณ.ห้องประชุมบุษราคัมมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรแม่สอดตำบลแม่ปะอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก! การประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมกระชับความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วยังมีการหารือร่วมกันในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน อาทิเช่นการจัดระเบียบค่าขนส่งสินค้า เรือขนส่งสินค้า และการข้ามแดนเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมายไทย การป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควัน จากการเผาป่าในช่วงฤดูแล้ง ในการสร้างความร่วมมือในการปฏิบัติ ภารกิจทางทหารร่วมกัน ทำการลาดตระเวนทางบกทางน้ำและจัดกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ต่างๆ โดยมีนายอำเภอ5ชายแดนทั้ง5ท่านร่วมประชุมฯหารือดังกล่าวหลังเสร็จการประชุมท่านประธานในพิธี ของทั้งสองฝ่ายได้มอบของที่ระลึกให้กันซึ่งกันและกันและร่วมกันเดินทางเยี่ยมชมสถานที่สำคัญในพื้นที่อำเภอแม่สอดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันอย่างแน่นแฟ้นเสมอมาตลอดดังกล่าวตามข่าว (เปมิกามหาชนรายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวบนมือถือของท่านได้ที่....www.maemoeipost.com

 

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านพ.อ.กิตติพงษ์ ชื่นใจชน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 14ร่วมกันกับท่าน พ.ต.อ่องโก่วิน รักษาราชการ ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 28 เมียนมา(เมียวดี) เป็นประธานร่วมกันในการประชุม (TBC ครั้งที่ 37)ข่าวยอดนิยม @ข่าวความมันคงแม่เมยโพสต์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าวความมันคงแม่เมยโพสต์