ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 22 เมษายน 2561 จำนวนอ่าน 3757 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว
 
ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว
 

ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว

ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเต็มตำรวจภูธรภาค 5 ปลื้ม!ได้รับพรกันทั่วหน้าตามข่าว

 

 

ที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค5 เชียงใหม่  เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 2561 เวลา 13.30 น. ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยา พร้อมด้วย ท่าน พล.ต.ต.พิทยา  ศิริรักษ์ รอง ผบช.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.ชูรัตน์ ปานเหง้า รอง ผบช.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล รอง ผบช.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท์ รอง ผบช.ภ.5,  ท่าน พล.ต.ต.ธนยินทร์ เทพรักษา รอง ผบช.ภ.6 ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.ประจวบ วงศ์สุข รอง ผบช.ภ.6  ปฏิบัติราชการ รอง ผบช.ภ.5 ร่วมพิธี ( ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ๕ ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑ ) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.อก.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.ศักดิ์ชัย อายุโย ผบก.ประจำ ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.จาริก ลิ้มสุวรรณ ผบก.สส.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.อุดม พรหมสุรินทร์ ผบก.ศฝร.ภ.5, ท่าน พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่, ท่าน พล.ต.ต.นิยม ด้วงสี ผบก.ภ.จว.ลำปาง, ท่าน พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท ผบก.ภ.จว.ลำพูน, ท่าน พล.ต.ต.สงวน โรงสะอาด ผบก.ภ.จว.พะเยา, ท่าน พล.ต.ต.ยุทธชัย พัวประเสริฐ ผบก.ภ.จว.เชียงราย,ท่าน พล.ต.ต.สรรภัทร ปราบพุฒซา ผบก.ภ.จว.แพร่, ท่านพล.ต.ต.อรรถสิทธิ์ สุดสงวน ผบก.ภ.จว.น่าน, ท่าน พล.ต.ต.ปรีชา วิมลไชยจิต ผบก.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.๕  และสื่อฯสายอาชญากรรม มาร่วมพิธีและร่วมขอพรจากท่านผู้บังคับบัญชา ภ.๕ โดยพร้อมเพรียงกันณ ลานสโมสรอินทนนท์ ตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ ตามข่าว(ฝ่ายข่าวIT.ภ.5/ข้อมูล/ปอ คลองตัน!/รายงาน)นสพ.แม่เมยโพสต์ของคนภาคเหนือนำเสนอข่าวเข้าไปดูข่าวออนไลน์ทั่วโลกได้ที่...www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่าน พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 และภริยาจัดให้พรใน พิธี (ป๋าเวณีสระเกล้าดำหัว ผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค ปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๑) โดยมี ท่าน พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.เป็นประธานอำนวยการจัดเข่าวยอดนิยม @สังคมตำรวจทั่วไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @สังคมตำรวจทั่วไป