ข่าวการท่องเที่ยว นสพ.แม่เมยโพสต์ ทั่วโลก จังหวัดตาก เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564 ปีที่ 71

เสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 จำนวนอ่าน 1708 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ข่าวการท่องเที่ยว นสพ.แม่เมยโพสต์ ทั่วโลก จังหวัดตาก เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564  ปีที่ 71
 
ข่าวการท่องเที่ยว นสพ.แม่เมยโพสต์ ทั่วโลก จังหวัดตาก เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564  ปีที่ 71
 
ข่าวการท่องเที่ยว นสพ.แม่เมยโพสต์ ทั่วโลก จังหวัดตาก เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564  ปีที่ 71
 
ข่าวการท่องเที่ยว นสพ.แม่เมยโพสต์ ทั่วโลก จังหวัดตาก เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564  ปีที่ 71
 
ข่าวการท่องเที่ยว นสพ.แม่เมยโพสต์ ทั่วโลก จังหวัดตาก เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564  ปีที่ 71
 
ข่าวการท่องเที่ยว นสพ.แม่เมยโพสต์ ทั่วโลก จังหวัดตาก เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564  ปีที่ 71
 

เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564 ปีที่ 71 จะเริ่มขึ้นแล้ว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาบูรพกษัตริย์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน ปราบดาภิเษก

 เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564   ปีที่ 71 

จะเริ่มขึ้นแล้ว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช มหาบูรพกษัตริย์ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวัน ปราบดาภิเษก และตรงกับ ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีการสักการะขอพระองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และการแสดง แสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ เป็นการสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น และเป็นการหารายได้ สำหรับใช้จ่ายในกิจกรรม สาธารณกุศลต่างๆของจังหวัดตาก ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิการแสดงละครประกอบแสง สี เสียง เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช การออกร้านนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน การออกร้าน สลากมัจฉากาชาด การประกวดร้องเพลงบนเวทีกลาง การแสดงคอนเสิร์ตของเหล่าศิลปินชื่อดัง และการออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP การออกร้านกาชาด และบูธนิทรรศการ รวมของดี 9 อำเภอจังหวัดตาก งานดังกล่าวจัดเป็นประจำทุกปี ถือเป็นอีกหนึ่งงาน ของ ชาวจังหวัดตาก ที่ร่วมใจแสดงออกถึงความจงรักภักดี แด่ องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ซึ่งท่านเปรียบเสมือนพ่อเมืองตาก ที่ประชาชนให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก จากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น มีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ จึงอยากเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมชมงานดังกล่าว แต่เนื่องจาก ปัจจุบันสถานการณ์โรคโควิด 19 ยังคงต้องระวัง และตั้งการด์ป้องกันโรคให้แข็งแรง ขอเชิญชวนให้ผู้ที่จะเข้าร่วมงาน สวม หน้ากากอนามัย ก่อนเข้างานทุกครั้ง และให้ความร่วมมือในการ คัดกรอง จากเจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ กับเจ้าหน้าที่ก่อนเข้างาน ทุกครั้ง เพื่อ ป้องกัน การ แพร่เชื้อ ถือ ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ทางจังหวัดจึงขอขอบคุณ ประชาชนที่ให้ความร่วมมือ ในครั้งนี้ ดังกล่าว ตามข่าว เปมิกา รายงาน นสพใแม่เมยโพสต์รายงาน ออนไลน์ 24 ชั่วโมง สามารถ ชมข่าวได้บนมือถือของท่านที่เว็บไซต์ http://www.maemoeipost.com/view-351
นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : เชิญร่วมงาน ตากสินมหาราชานุสรณ์งานตากสินมหาราชานุสรณ์ประจําปี 2563 - 2564 ปีที่ 71 จะเริ่มขึ้นแล้ว ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563 จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชข่าวยอดนิยม @สำนักงน กองบรรณาธิการ นสพ.ข่าวอาชญากรรมออนไลน์