ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว

อาทิตย์ ที่ 24 ตุลาคม 2564 จำนวนอ่าน 1695 ครั้ง

รูปภาพประกอบ

ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 
ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว
 

ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว

ท่านพล.ต.ประสาน  แสงศิริรักษ์

(เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่ 9 (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ตามข่าว

 

 

ที่บริเวณ พลับพลาด้านหลัง บก.พัน.สร.4 จ.พิษณุโลก  ท่าน พล.ต.ประสาน  แสงศิริรักษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวร (คนใหม่)ได้เข้ารับคำแหน่ง เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 64  พล.ร.4 ได้ดำเนินการกระทำพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผบ.พล.ร.4/ผบ.กกล.นเรศวร  ระหว่าง ท่าน พล.ต. อำนาจ  ศรีมาก  กับ ท่าน พล.ต. ประสาน  แสงศิริรักษ์   มีรายละเอียดพิธีการดังทำพิธี สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช    บริเวณ พลับพลาด้านหลัง บก.พัน.สร.4 ทำพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระพี่นางสุพรรณกัลยา  บริเวณอนุสาวรีย์  3 พระองค์ ทำพิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ พล.ร.4 ทำพิธีสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บริเวณด้านหน้า บก.พล.ร.4 ทำพิธีลงนามในเอกสารรับ-ส่งหน้าที่   ณ ห้องประชุม บก.พล.ร.4 ทำพิธีมอบการบังคับบัญชา บริเวณ ลานพื้นแข็ง  หน้า  บก.พล.ร.4  โดยมี คณะผู้บังคับบัญชา บก.พล.ร.4,  ผบ.นขต.พล.ร.4, และ นขต. กกล.นเรศวร  นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน  หน่วยในพื้นที่ จ.พิษณุโลก  เข้าร่วมในพิธี    พล.ร.4  ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  อ.เมือง  จ.พิษณุโลกดังกล่าวต่อมา

    เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 64  ผบ.พล.ร.4 พร้อมด้วย ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.4 ผู้บังคับหน่วยพร้อมด้วยกำลังพล  และสมาชิกสมาคมแม่บ้านทหารบก  หน่วยขึ้นตรง พล.ร.4 ในพื้นที่ จ.พิษณุโลก   เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้จัดพิธี (ขอเป็นข้าฯรองพระบาททุกชาติไป) ประกอบด้วยการปฏิบัติที่สำคัญดังนี้ ทำพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่บริเวณหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ทำกิจกรรมมอบสิ่งของ/ถุงยังชีพ, หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้กับราษฎร  จำนวน 6 หลังคาเรือน    ณ ชุมชนชาวแพ  ม.10  ต.อรัญญิก อ.เมือง จว.พ.ล.  น้อมรำลึกถวายเป็นพระราชกุศลดังกล่าวตามข่าว (เล็ก คุ้มพระลอ – รายงาน/

ปอ คุ้มพระลอ – นำเสนอข่าว)เข้าไปดูข่าวได้ที่นสพ.แม่เมยโพสต์ออนไลน์ของคนภาคเหนือเข้าไปดูข่าวได้ที่….www.maemoeipost.com

นสพ.แม่เมยโพสต์รายงานเข้าไปดูที่มือถือของท่านได้ที่...www.maemoeipost.com

Tag : ท่านพล.ต.ประสาน แสงศิริรักษ์ (เข้ารับตำแหน่งใหม่!) ผู้บัญชาการ กองกำลังนเรศวร ไปแล้วหลังจากนั้น เมื่อวันที่16 ตุลาคม 64 ท่านผบ.กองกำลังฯ พร้อมคณะได้ทำพิธี ทำบุญ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการข่าวยอดนิยม @ข่าว กระทรวงทรัพย์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง @ข่าว กระทรวงทรัพย์